Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tonje Rasmussen

tonje

Tonje Rasmussen er pedagogisk leder i Læringsverkstedet, avdeling Konfektfabrikken barnehage i Oslo. Hun er utdannet førskolelærer i 2007, ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Tonje har i tillegg videreutdanning i veiledning for praksislærere. I dag jobber hun med de yngste, på avdeling med barn i alderen 1-2 år. I tillegg til stillingen som pedagogisk leder er hun også praksisveileder for studenter ved Høgskolen i Innlandet. Ved siden av jobben tar hun masterstudiet «Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)» ved Høgskolen i Østfold, Halden. 

Tonje er medforsker i EnCompetence og deltar i datainnsamling, tolkning av resultater, utvikling av kriterier og i planlegging og gjennomføring av intervensjon i egen barnehage.