Facebook
Gå til innholdet
Lukk

KUMBA

Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen (KUMBA)

KUMBA ledes av professor Monica Seland. Det er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, Espira, Levanger kommune, Nord Universitet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager samt 2 internasjonale partnere fra Danmark og Irland. 


Målet med prosjektet er å utvikle et godt verktøy som barnehagene selv kan bruke til å jobbe med kvalitet i egen barnehage. Det skal inkludere både intern vurdering som barnehagen gjør selv, og en ekstern vurdering på tvers av barnehagene. Barnas stemme skal også ivaretas, og verktøyet skal være basert på rammeplanen for barnehager. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med praksisfeltet, med barnehagelærere som medforskere.

Prosjektet har oppstart medio november, prosjektet er treårig og avsluttes 31.12.24. Hjemmesiden vil oppdateres med mer informasjon når prosjektet igangsettes.