Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen (KUMBA)

kumba

Målet med det treårige forskningsprosjektet KUMBA er å utvikle et godt kvalitetssystem, eller støttemateriell som barnehagene selv kan bruke i arbeidet med å vurdere og videreutvikle kvalitet i egen barnehage.
Prosjektet skal inkludere både intern vurdering i egen barnehage der alle ansatte deltar, og en ekstern vurdering fra en samarbeidende barnehage. Barnas stemme skal også ivaretas gjennom systematiske barnesamtaler med 4-6 åringer.

Materialet skal baseres på rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og bidra til faglige diskusjoner om kvalitet i barnehagen fra de ulike aktørenes perspektiver. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med praksisfeltet, med barnehagelærere som medforskere.

KUMBA finansieres av Norges forskningsråd og ledes av professor Monica Seland ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Det er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, barnehagekjeden Espira, Levanger kommune, Nord Universitet, samt forskere fra Danmark og Irland.

Det er en stipendiat tilknyttet prosjektet:

Pia Paulsrud:
Kvalitet i barnehagen fra barnas perspektiv.
En studie av barnehagelæreres vurdering av barns trivsel i barnehagen.


KUMBA har oppstart i november 2021, og avsluttes 31.12.24.
Monica Seland
Professor Monica Seland monica.seland@dmmh.notlf: 73 56 83 01