Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen (KUMBA)

kumba

Målet med det treårige forskningsprosjektet KUMBA er å utvikle et godt kvalitetssystem, eller støttemateriell som barnehagene selv kan bruke i arbeidet med å vurdere og videreutvikle kvalitet i egen barnehage.
Nyhetsbrev

Prosjektet skal inkludere både intern vurdering i egen barnehage der alle ansatte deltar, og en ekstern vurdering fra en samarbeidende barnehage. Barnas stemme skal også ivaretas gjennom systematiske barnesamtaler med 4-6 åringer.

Materialet skal baseres på rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og bidra til faglige diskusjoner om kvalitet i barnehagen fra de ulike aktørenes perspektiver. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med praksisfeltet, med barnehagelærere som medforskere.

KUMBA finansieres av Norges forskningsråd og ledes av førsteamanuensis Børge Moe ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Det er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, barnehagekjeden Espira, Levanger kommune, Nord Universitet og Sheila Garrity, forsker ved School of Education/Centre for Adult Learning & Professional Development, University of Galway, Irland. 

Det er en stipendiat tilknyttet prosjektet:

Pia Paulsrud:
Kvalitet i barnehagen fra barnas perspektiv.
En studie av barnehagelæreres vurdering av barns trivsel i barnehagen.


KUMBA har oppstart i november 2021, og avsluttes 31.12.24.
Børge Moe
Førsteamanuensis Børge Moe bmo@dmmh.notlf: 73 56 83 84