Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ledelse for læring

Ledelse for læring (Management for learning. Challenges in Early Childhood education and Care in Norway) er et samarbeid mellom DMMH, Nord Universitet (tidl. HiNT) og Universitetet i Bergen.

Prosjektet retter fokus mot følgende hovedspørsmål: Hvordan er barnehagenes økte ansvar for barns læring fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse på barnehagesektoren?
Utskriftsvennlig informasjon

Prosjektet er utviklet ved DMMH i samarbeid med medarbeidere fra Universitetet i Bergen og Nord Universitet, med førstelektor Kari Hoås Moen, DMMH, som prosjektleder.

NFR har innenfor programmet PRAKUT gitt prosjektet en bevilgning på ca. 8.7 millioner kroner fordelt på 4 år. Totalbudsjettet er ca. 14, 5 millioner, inklusive egenandeler fra de samarbeidende organisasjoner.

Prosjektet er ikke aktivt og ble avsluttet i 2017.


Kari Hoås Moen
Dosent emerita Kari Hoås Moen khm@dmmh.notlf: