Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Doktorgradsstipendiat Gunn Irene Heggvold

Gunn Irene Heggvold er tilknyttet pedagogikkseksjonen ved Dronning Mauds Minne høgskole. Hun tok førskolelærerutdanningen ved høgskolen, og etter endt utdanning i 1997 har hun arbeidet som pedagogisk leder og styrerassistent i barnehage. Hun tok hovedfagseksamen i førskolepedagogikk i 2003 hvor temaet var relasjonsutvikling i barn- voksen- relasjonen i barnehagen.

Fra 2003 til 2007 var hun ansatt ved pedagogisk institutt ved NTNU i tillegg til at hun arbeidet som styrerassistent i barnehage. Ved NTNU var hun tilknyttet bachelorutdanningen, og arbeidet orienterte seg særlig mot temaer som barns moderne barndom og didaktikk. I 2007 ble hun ansatt som høgskolelektor i pedagogikkseksjonen ved DMMH.

Fra januar 2013 har hun vært tilsatt som doktorgradsstipendiat i NFR- prosjektet «Ledelse for læring: Utfordringer for barnehager i Norge». Hun har i sitt phd.-arbeid så langt særlig fokus på pedagogiske ledere som mellomledere i barnehagen, og deres rolle i det å skape gode læringsarenaer for barn. Hun har skrevet flere kronikker og har nylig bidratt i boken «Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole».  

Publikasjoner:

1. Heggvold, Gunn Irene: Det «atferdsproblematiske barnet»- et kritisk perspektiv på definering av barn og instrumentelle metoder i barnehagepraksis, kapittel i Skoglund & Åmot (red.): «Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole». Oslo. Universitetsforlaget 2012.

2. Heggvold, Gunn Irene og Åmot, Ingvild: De minste i barnehagen. Kronikk i Adresseavisen. Trondheim 2011.

3. Heggvold, Gunn Irene og Øksnes, Maria: Om barnehagens sjel og å skjønne bæret av unger. Kronikk i tidsskriftet Utdanning. Oslo 2008.

4. Heggvold, Gunn Irene og Øksnes, Maria: Konturer av en alternativ pedagogikk i SFO. Kronikk i tidsskriftet Utdanning. Oslo 2007.

5. Heggvold, Gunn Irene: Relasjonsutvikling i barnehagen. Hovedfagsavhandling DMMH/NTNU. Trondheim 2003.