Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Om prosjektet

Prosjektet Ledelse for læring (Management for Learning: Challenges in Early Childhood Education and Care in Norway) har vært et samarbeid mellom DMMH, Nord Universitet (tidl. HiNT) og Universitetet i Bergen.
Prosjektet har rettet fokus mot følgende hovedspørsmål: Hvordan er barnehagenes økte ansvar for barns læring fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse på barnehagesektoren? 

Prosjektet ble utviklet ved DMMH i samarbeid med medarbeidere fra Universitetet i Bergen og Nord Universitet, med dosent Kari Hoås Moen, DMMH, som prosjektleder i den siste fasen av prosjektet.

Prosjektperioden varte fra høsten 2012 fram til 30. juni 2017. Det vil fortsatt bli publisert fra prosjektet, og publikasjonslisten vil bli oppdatert.

NFR ga innenfor programmet FINNUT prosjektet en bevilgning på ca. 8.7 millioner kroner. Totalbudsjettet var ca. 14, 5 millioner, inklusive egenandeler fra de samarbeidende organisasjoner.