Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Samarbeid

Prosjektet er utviklet ved DMMH i samarbeid med medarbeidere fra Universitetet i Bergen og Nord Universitet (Høgskolen i Nord-Trøndelag), med førstelektor Kari Hoås Moen, DMMH som prosjektleder.

NFR har innenfor programmet PRAKUT gitt prosjektet en bevilgning på ca. 8.7 millioner kroner fordelt på 4 år, og det er et totalbudsjett på ca. 14, 5 millioner, inklusive egenandeler fra de samarbeidende organisasjoner.

I prosjektet vil det til sammen være 7 medarbeidere:
  • Professor Ole Fredrik Lillemyr, DMMH 
  • Professor Yngve Skjæveland, DMMH (2012 - 2016)
  • Førstelektor Kari Hoås Moen, DMMH (prosjektleder)
  • Førstelektor Per Tore Granrusten, DMMH
  • Doktorgradsstipendiat Gunn Irene Heggvold, DMMH
  • Professor Kjetil Børhaug, Universitetet i Bergen
  • Professor Kjell-Åge Gotvassli, Nord Universitet/DMMH