Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vitenskapelige publikasjoner

Vitenskapelige artikler i tidsskrifter
Skjæveland, Yngve; Granrusten, Per Tore; Moen, Kari Hoås; Lillemyr, Ole Fredrik (2017). Ledelse og læring i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017 (0029-2052) Vol. 101 (3), s. 239-251
Moen, Kari Hoås (2017). Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring. Nordisk Barnehageforskning 2017 (1890-9167) Vol. 14, s. 1-16
Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene (2016). Kvalitet som masteridé i barnehagesektoren. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk 2016 (2387-5739) Vol. 2 (1), s. 17-31
Moen, Kari Hoås (2016). Leadership for Developing Consensus of Perspectives on Children's Learning in Early Childhood Centers. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti 2016 (2323-7414) Vol. 5 (2), s. 226-246
Granrusten, Per Tore (2016) Early Childhood Teacher or Leader? Early Childhood Directors’ Perceptions of Their Identity. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti 2016 (2323-7414)
Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene (2015). The concept of strategy in the early childhood education and care sector. European Early Childhood Education Research Journal 2015 (1350-293X)
Vannebo, Berit Irene; Gotvassli, Kjell-Åge (2015). Early Childhood Educational and Care Institutions as Learning Organizations. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti 2014 (2323-7414) Vol. 3 (1), s. 27-50

Vitenskapelige monografier 
Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene (2016). Strategisk ledelse i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk 2016 (978-82-02-51062-6), 170 ss.
Børhaug, Kjetil; Moen, Kari Hoås (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Universitetsforlaget 2014 (978-82-15-02140-9), 248 ss. (Utvalgte deler)

Egne vitenskapelige antologier 
2017
Granrusten, Per Tore; Gotvassli, Kjell Aage; Lillemyr, Ole Fredrik & Moen, Kari Hoås (red.) (2017). Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), 293 ss.

Bidrag:
Børhaug, K. Governing Children’s Learning Process Between Public Responsibility and Private Initiative: A Theoretical Perspective. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s 47-62
Børhaug, K. Governing Children’s Learning in Private Early Childhood Centers.  Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 63-92
Børhaug, K. Norwegian Early Childhood Teachers’ Control Over Children’s Learning. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 115-132
Gotvassli, Kjell Aage Leadership in Early Childhood Centers. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 135-148
Gotvassli, Kjell Aage The Development of the Early Childhood Centre as a Learning Organization: The Function of Pedagogic Leadership. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 273-290
Gotvassli, Kjell Aage; Skjæveland, Yngve Introduction to the Book. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 3-20
Granrusten, Per Tore. Strategic Leadership in the Early Childhood Childhood Center as a Learning Arena. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 239-258.
Lillemyr, O. F. Children’s Learning in Early Childhood Centers, Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 21-42.
Moen, Kari Hoås Stakeholder Expectations and Leadership for Children's Learning. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 175-196
Moen, Kari Hoås Promoting Staff and Children's Learning: Two Sides of the Same Coin? Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5)
Moen, Kari Hoås; Gotvassli, Kjell Aage Disagreement About Perspectives on Learning. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 197-214
Skjæveland, Yngve. Interpretation and Implementation of the National Curriculum: Leadership of Learning in Norwegian Early Childhood Centers. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 93-114.
Vannebo, Berit Irene; Gotvassli, Kjell Aage Quality Reform in the Early Childhood Education and Care Sector in Norway. Information Age Publishing 2018 (978-1-64113-160-5), s. 215-238

2016
Moen, Kari Hoås; Gotvassli, Kjell-Åge & Granrusten, Per Tore; Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), 329 ss.
Bidrag: 
Børhaug, Kjetil; Borgund, Solveig Marie (2016). Statleg styring av barnehagesektoren. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7)
Granrusten, Per Tore (2016). Strategisk ledelse av barnehagen som læringsarena. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 234-251
Granrusten, Per Tore (2016). Styrernes profesjonelle identitet. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 215-233
Moen, Kari Hoås (2016). Forventninger om læring - forskjellige opplevelser blant styrere i private og kommunale barnehager? Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 147-166
Skjæveland, Yngve (2016). Frå sosialpedagogikk til kompetanseutvikling – barnehagen som læringsarena for barn i perioden 1975–2016. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 67-84
Børhaug, Kjetil (2016). Barnehageeigarar og pedagogisk leiing i barnehagen. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 125-144
Børhaug, Kjetil (2016). Ulike eigarar - ulike læringssyn? Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 107-124
Skjæveland, Yngve. Nye perspektiv på leiing av læring i barnehagen. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 17-28
Skjæveland, Yngve. Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningsliner og lokale fortolkingar. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 167-182
Moen, Kari Hoås. Personalets læring og barnehagens arbeid med barns læring - to sider av samme sak? Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 273-294
Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene. Ledelse av barns læring i barnehagen - bruken av ferdige pedagogiske opplegg. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 201-214 
Børhaug, Kjetil; Gotvassli, Kjell-Åge. Styring og ledelse i barnehagesektoren. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 46-64
Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene. Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon - den pedagogiske lederfunksjonen. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 255-272
Moen, Kari Hoås; Gotvassli, Kjell-Åge. Uenighet om læringssyn blant kjerneinteressenter. Universitetsforlaget 2016 (978-82-15-02582-7), s. 183-200

Bidrag i andre vitenskapelige antologier
2015
Manjula Waniganayake, Jillian Rodd & Leanne Gibbs (Eds.) Waniganayake, M., Rodd, J. & Gibbs, L. (Eds.). (2015). Thinking and Learning about Leadership: Early childhood research from Australia, Finland and Norway. Research Monograph #2. Sydney: Community Child Care Cooperative NSW.

Bidragene:
Skjæveland, Yngve (2015). Government Guidance on Leadership of Learning in Early Childhood Education and Care in Norway. 2015 (978-0-9586859-5-5), s. 153-165
Granrusten, Per Tore The (2015). The freedom to choose and the legitimacy to lead. 2015 (978-0-9586859-5-5), s. 166-179
Flormælen, Laila Skjei; Moen, Kari Hoås (2015). Expectations of external stakeholders and external leadership of early childhood centres. 2015 (978-0-9586859-5-5), s. 180-194
Vannebo, Berit Irene; Gotvassli, Kjell-Åge (2015). The making of a learning organisation in Norwegian early childhood centres. 2015 (978-0-9586859-5-5), s. 195-209

2014
Mørreaunet, Sissel; Gotvassli, Kjell-Åge; Moen, Kari Hoås; Skogen, Eva. (2014) Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1374-0. 

Bidragene:
Skjæveland, Yngve. Barnehagen som lærande organisasjon i ein politisk kontekst. Fagbokforlaget 2014 (978-82-450-1374-0), s. 39-57
Gotvassli, Kjell-Åge (2014). Barnehagen som en lærende organisasjon - teoretiske perspektiver. Fagbokforlaget 2014 (978-82-450-1374-0), s. 17-38
Gotvassli, Kjell-Åge (2014). Styrernes arbeid med barnehagen som en lærende organisasjon. Fagbokforlaget 2014 (978-82-450-1374-0), s. 59-75
Moen, Kari Hoås; Granrusten, Per Tore (2014). Eksterne forventninger til barnehagen som læringsarena for barn - konsekvenser for ledelse. Fagbokforlaget 2014 (978-82-450-1374-0), s. 101-126
Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene (2014). Barnehagestyreren som strategisk aktør - barnehagen som læringsarena. Fagbokforlaget 2014 (978-82-450-1374-0), s. 77-100
Gotvassli, Kjell-Åge. Et organisasjonsperspektiv på ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2014 (978-82-450-1374-0), s. 263-278
Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene Barnehagestyreren som strategisk aktør. Akademika forlag 2014 (978-82-321-04215), s. 111-120