Facebook
Gå til innholdet
Lukk

LUBA - Utvikling av barnehagelærerutdanningene i tett samarbeid med barnehager

Barnehagelærerutdanningen må være relevant for praksisfeltet. Barnehagelærerne (fra barnehagelærerutdanningen) som utdannes må ha den kunnskapen som barnehagesektoren trenger i dag og i framtiden. 
Mulighetsdokument (pdf)       Lærerutdanning 2025 (pdf)
Ordningen med lærerutdanningsbarnehager (LUBA) er en måte å koble barnehagefeltet tettere sammen med UH - sektoren for å utvikle barnehagelærerutdanningen videre og styrke praksisrelevansen til DMMH igjennom forskning og utviklingsarbeid. Sekundært skal prosjektet øke kompetansen i barnehagene.

Fra høsten 2022 er det ansatt to PhD-stipendiater i prosjektet. I  tillegg er det fordelt seks mindre stipend på 160 timer til faglærere på DMMH som vi drive forskningsprosjekter i samskaping med barnehagene. 
Høsten 2022 lyses en tredje PhD-stipendiatstilling ut med frist 8.januar. 

Bildet under er fra samlingen mellom barnehagene og DMMH i juni 2022

img_4161
Den nasjonale strategien for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningen «Lærerutdanning 2025», belyser viktigheten av å etablere stabile og gjensidige utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og barnehagesektoren. Et av innsatsområdene er å styrke praksisopplæring og FoU samarbeid gjennom etablering av lærerutdanningsbarnehager.
 
Tanken bak lærerutdanningsbarnehageprosjektet er at det skal stilles høyere krav til samhandlingen mellom barnehagelærerutdanningen ved høyskolen og lærerutdanningsbarnehagene, enn til øvrige praksisbarnehager.
 
DMMH har inngått et samarbeid med to barnehager i Trondheim til et tett samarbeid om utvikling av gode ordninger for praksis for barnehagelærere, utvikle undervisningen ved høgskolen og samskape god og relevant forsking om barnehage og barnehagelærerutdanningen.  
 
De to barnehagene er Granåsen barnehager (Trondheim kommune) og Sit barnehager
 
DMMH er koordinator og prosjektets eier. 
 
Internt på DMMH er det utarbeidet et mulighetsdokument  som beskriver noen muligheter ordningen gir for utvikling av samskaping, samforskning og samarbeid mellom høyskolen og de to barnehagene som er med i prosjektet.
  
Prosjektgruppa består av prorektor Lisbeth Gederaas, professor Merete Moe, prosjektleder Paal Eckhoff Salvesen og høgskolelektor Pål Gerhard Rystad - alle fra DMMH samt enhetsleder Anna Ingeborg Hegerberg og ped.leder Bente Bleivik fra Granåsen barnehager (Tr.heim kommune) og Hilde Kriens (styrer) og Lasse Vollen i SIT barnehager.

Epost til LUBA-prosjektet sendes til pes@dmmh.no 
 
luba-logo1
Paal Eckhoff Salvesen
Høgskolelektor Paal Eckhoff Salvesen pes@dmmh.notlf: 73 56 83 81