Facebook
Gå til innholdet
Lukk

LYDHØR

Lydhør er en paraply for tre virksomhetsområder: Lydhør Verksteder, Lydhør Kunstarena og Lydhør Forskning, og holder hus i tidligere Kongsgården Barnehage ved Gamle Bybru. Stedet, som disponeres av ReMida – senter for kreativ gjenbruk er blitt en arena for kunstnerisk og pedagogisk utviklingsarbeid i samskapende prosesser med barnehagebarn, og i samarbeid med ulike kultur- og utdanningsinstitusjoner i Trondheim. Sammen søkes det å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, som kan bidra til fornyelse av både kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna. I perioden 2019–21 var Lydhør i Kongsgården et kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøkte sympoetisk samspill mellom natur, miljø, omgivelser, materialer, små barn, kunstnere, pedagoger og forskere. I 2021–22 utvikler Lydhør en kunstarena for små barn som et varig og fast tilbud til byens barnehager, barn og foreldre.

 

Prosjektet er et samarbeid med Trondheim Kommune ved ReMida - senter for kreativ gjenbruk. Og DMMH. Prosjektleder er professor Lise Hovik og deltakende forskere fra DMMH er, Atle Krogstad, Ingvild Olsen Olaussen, Sunniva Hovde, Ingrid Bjørkøy, Hanne Wiseth, Barbro Djupvik. Prosjektet startet i 2019 og vil pågå til 2022. Deretter vil det bli et fast tiltak i kommunen.

Les mer: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=686219 og her: https://lydhorikongsgarden.wordpress.com/