Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Pedagogiske konsepter i barnehagen

Forskningsprosjektet har som formål å skaffe oversikt over hvordan ulike pedagogiske konsepter brukes i USN og DMMH sine partnerbarnehager. Forskningsspørsmålene som ligger til grunn for prosjektet er:

·         Hvilke pedagogiske konsepter er i bruk i partnerbarnehagene tilknyttet DMMH og USN?

·         Hvordan benyttes konseptene i barnehagene?

·         Hvorfor har barnehagen valgt å benytte akkurat disse pedagogiske konseptene?

 

Forskingen skal resultere i forskningsartikler og undervisningsopplegg hvor studentene skal få kunnskap om innhold og bruk av disse konseptene.

Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, prosjektleder Terese Wilhelmsen ved USN. Monica Seland og Karianne Franck deltar fra DMMH. Prosjektet er finansiert fra USN og DMMH går fra 2019 til 2023.

Les mer: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2517398