Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Profesjonsrettet praksis med barnehageadopsjon (PRABA)

Ny modell for praksis i andre klasse.
praba-mindre

Gjennom et nært samarbeid mellom praksisbarnehager, studenter og lærere ved DMMH har vi utviklet en modell for en profesjonsrettet praksis for studentene.

Med individuell praksis i 5 uker og barnehageadopsjon i gruppe over 2 uker, vil studentene få erfaring i å lede barnehagens hverdagsliv og samarbeide i team. Både praksislærere og praksisveilederne vil videreutvikle veiledningskompetansen sin gjennom et tettere samarbeid om praksisveiledningen og studentenes læring. Høgskolen vil dermed få en mer profesjonsrettet undervisning først og fremst for studentene på barnehagelærerutdanningen, men også for studenter på veilederutdanningen for praksislærere. 

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir) og DMMH. Budsjettrammen er på kr 9.000.000.-

Oppstart: 1.1.23. Prosjektet avsluttes høsten 2026.

Deltagere

Fra DMMH

 • Dosent Olav B. Lysklett - prosjektleder
 • Førsteamanuensis Kari Nergaard
 • Høgskolelektor Trude Kristiansen
 • Leder for praksis Inger Bakken
 • Stipendiat Henrik W. Berger

Fra barnehagene:

 • Daglig leder Vegar Bones - Solbakken barnehage
 • Fagleder Marte Vorum - Grilstadfjæra barnehage
 • Pedagogisk leder Alexander Aanes – Læringsverkstedet Hammersborg Barnehage
 • Daglig leder Ann Therese Tronshart (Fra 1.3.24 Lasse Vollen) – Fjæraskogen barnehage

Studenter:

 • Studieåret 2022/23: Ane Sæbu Auran, Ellen Marie Nordberg Kuntze og Eira Rogne
 • Studieåret 2023/24: Stina Than Valum, Marte Aasheim Pettersen og Thea-Lovise Abrahamsen-Johnsen