Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Samiske barnehager som helsefremmende arena. Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4–6-åringer

Hensikten med prosjektet er å styrke samisk folkehelse, gjennom å vite mer om hva som øker barns trivsel i barnehagen, og hvordan pedagogisk personale i samiske barnehager arbeider for å fremme psykososial helse. Trivsel i et inkluderende og helsefremmende barnehagemiljø kan danne en motvekt til eventuelle risikofaktorer ved å være i minoritetsposisjon i samfunnet og/eller i lokalmiljøet. Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH og Telemarksforskning. Dosent Monica Bjerklund leder prosjektet og professor Ingvild Åmot er med fra DMMH. Prosjektet finansieres gjennom eksterne midler fra SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet). Varighet: 2019–2022.

Les mer: Cristin: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=656640