Gå til innholdet

SEED

SEED - Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice er et Erasmus+ prosjekt hvor DMMH er partner. Prosjektet startet i november 2017 og avsluttes i september 2019.

Fra DMMH er Monica Seland, Ellen Beate H. Sandseter, Johanne Rimul og Anne Holla Sivertsen deltakende forskere.

 

eu_flag_co_funded_pos_rgb_right

 

Siste nytt i prosjektet finner du NYHETER FRA PROSJEKTET


Prosjektets nettside Rapporter

Norsk beskrivelse av prosjektet:

Prosjektet inkluderer fem europeiske land: Kroatia, Ungarn, Latvia, Nederland og Norge. Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om femåringers sosiale og emosjonelle kompetanse og fungering i samspill med barn og ansatte i barnehagen, noe som i prosjektet omtales som psykososial well-being.

I fase 1 av prosjektet vil det i hvert av de fem landene samles data om 200 femåringer, til sammen 1000 barn ved hjelp av det internasjonale verktøyet UPSI-5. UPSI-5 er utviklet av International Child Development Initiative (ICDI) for å få økt kunnskap om psykososial well-being i store grupper av barn.

I fase 2 av prosjektet vil utvalgte barnehager bli invitert til å delta i et arbeid med kompetanseheving i barnehagen gjennom systematiske grupperefleksjoner over egen praksis relatert til barns psykososiale well-being. Dette vil skje med veiledning fra DMMH. I denne fasen vil verktøyet WANDA prøves ut i en norsk kontekst.

Prosjektet involverer også to seminarer med kunnskapsformidling hvor relevante interessenter vil bli invitert. Disse skal foregå høsten 2018 og høsten 2019.

Partnere i prosjektet:

 

Center for Education Initiatives, Latvia

International Child Development Initiatives (ICDI), the Netherlands (Coordinator)

Open Academy Step by Step, Croatia

Partners for Democratic Change, Hungary

Queen Maud University College of Early Childhood Education, Norway

University of Applied Science Almere, the Netherlands

VBJK, Centre for Innovations in the Early Years, Belgium