Facebook
Gå til innholdet
Lukk

SEED

SEED - Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice er et Erasmus+ prosjekt hvor DMMH er partner. Prosjektet startet i 31. oktober 2017 og ble avsluttet 31. desember 2019.

Fra DMMH er Monica Seland, Ellen Beate H. Sandseter, Johanne Rimul og Anne Holla Sivertsen deltakende forskere.

 

eu_flag_co_funded_pos_rgb_right

 

Prosjektets nettside Rapporter

Norsk beskrivelse av prosjektet:

Prosjektet inkluderte fem europeiske land: Kroatia, Ungarn, Latvia, Nederland og Norge. Hensikten med prosjektet var å få mer kunnskap om femåringers sosiale og emosjonelle kompetanse og fungering i samspill med barn og ansatte i barnehagen, noe som i prosjektet omtales som psykososial well-being.

I fase 1 av prosjektet ble det i hvert av de fem landene samlet data om 200 femåringer, til sammen 1000 barn ved hjelp av det internasjonale verktøyet UPSI-5. UPSI-5 er utviklet av International Child Development Initiative (ICDI) for å få økt kunnskap om psykososial well-being i store grupper av barn.

I fase 2 av prosjektet ble utvalgte barnehager invitert til å delta i et arbeid med kompetanseheving i barnehagen gjennom systematiske grupperefleksjoner over egen praksis relatert til barns psykososiale well-being. Dette skjedde med veiledning fra DMMH. I denne fasen ble verktøyet WANDA prøvd ut i en norsk kontekst.

Prosjektet involverte også to seminarer med kunnskapsformidling hvor relevante interessenter ble invitert. Disse ble gjennomført høsten 2018 og høsten 2019.

Partnere i prosjektet:

 

Center for Education Initiatives, Latvia

International Child Development Initiatives (ICDI), the Netherlands (Coordinator)

Open Academy Step by Step, Croatia

Partners for Democratic Change, Hungary

Queen Maud University College of Early Childhood Education, Norway

University of Applied Science Almere, the Netherlands

VBJK, Centre for Innovations in the Early Years, Belgium

Siste nytt i SEED:

Høsten 2017
Desember 2017: Første transnational meeting i prosjektet ble avholdt i Budapest, Ungarn. Ellen Beate og Monica deltok.

Våren 2018
Januar 2018: Opplæring i å bruke datainnsamlingsverktøyet UPSI-5 ble gjennomført i Leiden, Nederland. Monica, Anne og Johanne deltok.

I løpet av siste del av våren samlet vi UPSI-5 data om 200 norske 5-åringer, samt gjorde intervjuer med barnehagelærere og styrere. Dataene ble importert inn i en felles datafil med tilsvarende data fra de andre fem europeiske landene.

Høsten 2018
September 2018: Opplæring i bruk av veiledningsmetoden WANDA ble gjennomført i Zagreb, Kroatia. Anne deltok. Hun deltok også på det andre transnational meeting i prosjektet.

25. oktober avholdt vi et seminar hvor vi presenterte data fra alle de fem landene, og de norske dataene særskilt. Dette foregikk i forbindelse med konferansen FoU i Praksis.

Våren 2019
I januar 2019 publiserte vi rapporten fra SEED prosjektet med data fra fem europeiske land.

I løpet av vinteren 2019 piloterte vi WANDA, et refleksjonsverktøy for barnehager, i to norske barnehager. Verktøyet ble også prøvd ut i alle de andre landene i prosjektet. I juni 2019 samlet vi inn barnehagenes erfaringer med WANDA.

Høsten 2019
I november 2019 publiserte vi sluttrapporten SEEDS of Change 

Den 18. november avholdt vi også et sluttseminar i Trondheim, ved DMMH, hvor erfaringer fra piloteringen av WANDA-verktøyet ble presentert.

20.-23. november deltok Monica Seland og Ellen Beate H. Sandseter på det siste prosjektmøtet i Almere, Nederland. Det markerte avslutningen av prosjektet.