Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Siste nytt i SEED

Høsten 2017
Desember 2017: Første transnational meeting i prosjektet ble avholdt i Budapest, Ungarn. Ellen Beate og Monica deltok.

Våren 2018
Januar 2018: Opplæring i å bruke datainnsamlingsverktøyet UPSI-5 ble gjennomført i Leiden, Nederland. Monica, Anne og Johanne deltok.

I løpet av siste del av våren samlet vi UPSI-5 data om 200 norske 5-åringer, samt gjorde intervjuer med barnehagelærere og styrere. Dataene ble importert inn i en felles datafil med tilsvarende data fra de andre fem europeiske landene.

Høsten 2018
September 2018: Opplæring i bruk av veiledningsmetoden WANDA ble gjennomført i Zagreb, Kroatia. Anne deltok. Hun deltok også på det andre transnational meeting i prosjektet.

25. oktober avholder vi et seminar hvor vi presenterer data fra alle de fem landene, og de norske dataene særskilt. Dette foregår i forbindelse med konferansen FoU i Praksis.

Våren 2019

I januar 2019 publiserte vi rapporten fra SEED prosjektet med data fra fem europeiske land.

Høsten 2019
I november 2019 publiserte vi sluttrapporten SEEDS of Change 

Den 18. november avholdt vi også et sluttseminar i Trondheim, ved DMMH, hvor erfaringer fra piloteringen av WANDA-verktøyet ble presentert.

20.-23. november deltar Monica Seland og Ellen Beate H. Sandseter på det siste prosjektmøter i Almere, Nederland. Det markerer avslutningen av prosjektet.