Facebook
Gå til innholdet
Lukk

SPrELL

(SPrELL) -  Samtalebaserte lesepraksiser i hjem og barnehage for Erfaring med Litteratur og Læring av språk.

Prosjektet handler om lesing sammen med flerspråklige barn både i barnehagen og hjemme. Et mål er å styrke kompetansen til barnehageansatte gjennom bruk av digitale bøker på flere språk i barnehagen sitt språkarbeid. I tillegg er et mål å fremme samarbeid mellom flerspråklige hjem og barnehagen via felles leseprosjekt.

 

Prosjektet ledes av professor Trude Hoel ved Lesesenteret i samarbeid med førsteamanuensis Margrethe Jernes ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), Universitetet i Stavanger. Fra DMMH er Cecilie Dyrkorn Fodstad med. Prosjektet finansieres av NFR. Prosjektet har oppstart i 2021.

Les mer: https://www.uis.no/nb/barnehage/suksess-sprell-prosjektet-i-forskingsradet