Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Virtual Risk Management (ViRMa)

vr2

Virtual Risk Management - exploring effects of childhood risk experiences through innovative methods (ViRMa)

Målet med ViRMa er å øke forståelsen for hvordan barn utvikler kompetanse i risikovurdering og risikohåndtering gjennom risikofylt lek. Dette skal undersøkes på en trygg og etisk forsvarlig måte ved bruk av virtuell virkelighet (VR). Prosjektet tar sikte på å utvikle realistiske situasjoner som barna skal håndtere. Målinger av barnets blikk og bevegelser vil sammen med deres faktiske håndtering av situasjonen belyse barnets kompetanse i vurdering og håndtering av risiko. Barnets håndtering av risiko vil bli sammenholdt med dets tidligere erfaring i lek og fysisk aktivitet, for å få kunnskap om hvordan barn utvikler kompetanse i risikohåndtering, og hvordan man kan forebygge ulykker og skader.

Det 4-årige prosjektet vil i første omgang inkludere barn i SFO-alder. Man regner med at funnene i aldersgruppen i noen grad kan overføres til yngre barn.
Prosjektet er et samarbeid  mellom DMMH, NTNU ved ILU, Nordic Neurotech, Kanvas, SINTEF, University of British Colombia og Colorado State University. I tillegg har prosjektet knyttet til seg et Advisory Board med flere internasjonale størrelser.  
Prosjektleder er professor Ellen Beate Hansen Sandseter.