Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Internasjonalisering

English


DMMH jobber systematisk for å fremme internasjonale perspektiv i utdanning og forskning.


Strategi og handlingsplan

Internationalisation strategy 2022-2025
Action plan for cooperation with educational institutions in Africa

Internasjonale samarbeid

International cooperation
International partner institutions
International projects

Nettverk:

DMMH deltar i følgende finansierte internasjonale forsknings- og utdanningsprogrammer: 

Erasmus+, Nordplus og UTFORSK

Ansattmobilitet

Ansatte får verdifulle erfaringer og internasjonale perspektiver gjennom deltakelse på internasjonale konferanser, på utveksling og i forskning med internasjonale samarbeidspartnere. DMMH oppfordrer administrative- og faglige ansatte til å besøke høyere utdanningsinstitusjoner (HEIs) for undervisning og opplæring innenfor ERASMUS+ programmet. Det er også utveksling av ansatte med institusjoner i andre deler av verden.

DMMH-ansatte, både administrative og faglige, kan søke om utveksling gjennom Erasmus+ programmet. Erasmus+ er et stipendprogram for utveksling med partnere i EU.

Mer informasjon finner du her:https://intranett.dmmh.no/laringsstotte/erasmus


DMMH har mange besøkende fra samarbeidsinstitusjoner. Mobilitetsbesøkene varer fra 2 dager og opp til 1 uke. Doktorgradsstudenter kommer på mobilitetsbesøk i perioder på opptil 6 måneder. Ansattmobilitet har gitt svært positive erfaringer for våre egne og våre partners lærere og ansatte.