Facebook
Gå til innholdet
Lukk

FoU-publikasjoner

All nyere forskning ved DMMH er registrert i Cristin, og de nyeste publikasjonene vil bli gjort kjent på forskergruppenes nettsider og/eller den enkeltansattes profil.

DMMHs rapportserie:


DMMH-rapport 2/2017
Ljungren, B., Moen, K. H., Seland, M., Naper, L., Fagerholt, R.A., Leirset, E., Gotvassli, K-Å.
"Barnehagens rammeplan - mellom styring og skjønn
- en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger"

DMMH-rapport 1/2017
Kristoffersen, B., Bjørkøy, I.
"Mye på spill - å skape ny virkelighet
Et konflikthåndteringsforløp ut fra dramaturgiske og kunstpedagogiske perspektiv"

Andre rapporter:

"Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold"
Et pilotprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. 


Publikasjoner fra 2017:

FOU - resultater:

FoU-resultater etter 2014 se Cristin
FoU- publikasjoner 2014 (pdf)
FoU - publikasjoner 2013 (pdf)
FoU - publikasjoner 2012 (pdf)