Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forskningssamarbeid

DMMH har et vidt spekter med samarbeidspartnere i vår forskning og fag- og kunstneriske-utviklingsarbeid.
Samarbeidspartnerene våre er fra enkeltstående forskere til universitet  i inn og utland. Vi samarbeider også med praksisfeltet med ulike prosjekter.

Vi arrangerer våre samarbeid på ulike måtar, det kan dreie seg om nettverk, institusjonsavtaler, underleverandøravtaler og oppdrag.

Vi arbeider stadig med å utvide nettverkene våre.

Dersom du ønsker et samarbeid med forskere på DMMH kan du kontakte FoU-leder.