Gå til innholdet

Doktorgrader ved DMMH

DMMH har pr. i dag ikke et eget doktorgradsprogram. Det arbeides med å tilby en phd-utdanning på sikt.


 
Våre stipendiater er tilknyttet doktorgradsprogram ved andre utdanningsinstitusjoner.

Vi har tre stipendiater finansiert av KD og en stipendiat finansiert med institusjonens egne midler.

Liste over pågående og avsluttede phd-prosjekt


 
 
Oppdatert