Gå til innholdet

Doktorgradsprosjekt 

Doktorgradsprosjekt (PhD) av DMMH-tilsatte

Pågående PhD-prosjekter:

Bjørkøy, Ingrid (pedagogikk) ibj@dmmh.no
Kommunikativ musikalitet i interaksjoner med de yngste barna i barnehagen.
 
Hanssen, Sine Bjerregard (pedagogikk) sbh@dmmh.no
"God barnehageledelse – Hva og hvordan?" 
Barnehagelederes perspektiver på utvikling av lederskap.

Heggvold, Gunn Irene (pedagogikk) gih@dmmh.no:
Å ledes og å lede: pedagogiske ledere som mellomledere i barnehagens læringsliv.

Nergaard, Kari (pedagogikk) kne@dmmh.no:
Empati i 2-3-åringers samspill.

Nergård, Beate (matematikk) bne@dmmh.no:
«Bruk av realfag og matematiske begrep i en barnehage», med problemstillingen «På hvilken måte lærer og kommuniserer barn realfaglige og matematiske begrep». 

Olaussen, Ingvild Olsen (drama) ioo@dmmh.no:
Tilblivelsesfortellinger - fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen.

Sando, Ole Johan (fysisk aktivitet og helse) ojs@dmmh.no:
Barnehagens fysiske miljø – Hvordan kan det fysiske miljøet i barnehagen bidra til barns trivsel og fysiske aktivitetsnivå?

Zvart-Langner, Jana (pedagogikk) jvdz@dmmh.no
Betydningen av relasjonelle perspektiver i kartlegging, tidlig innsats og forebygging av språkvansker hos førskolebarn – holdninger, utfordringer, muligheter og pedagogisk praksis. 

Avlagte doktorgrader (PhD):

Amundsen, Hilde (pedagogikk) hma@dmmh.no:
Hermeneutiske hendelser i barnehagen – undring gjennom fortolkning og levd kropp. (2018)

Bergsland, Mirjam Dahl (pedagogikk) mdb@dmmh.no:
Den flerkulturelle barnehagen-en barnehage for alle? (2018)

Bjørgen, Kathrine  (fysisk aktivitet og helse) kbj@dmmh.no:
Bevegelsesglede i barnehagens uterom. (2017)
 
Hovik, Lise (drama) lho@dmmh.no:
«De røde skoene» - et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. (2014)

Letnes, Mari-Ann  (kunst og håndverk):
Barnehagens meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling (2014)
(Ikke lenger ansatt på DMMH)

Moe, Merete (pedagogikk) mmo@dmmh.no:
Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass – med mennesker som tør å sette seg selv på spill (2014)

Nygård, Mette (pedaogogikk)
Barnehagen som læringsarena i endring. Politiske ideologier og barnehagelæreres fortolkninger (2017)
(Ikke lenger ansatt på DMMH)

Sando, Svein (RLE) ses@dmmh.no:
Barn, IKT og dannelse. En studie i digital etisk dannelse med norske barnehager som case (2014)

Åmot, Ingvild (pedagogikk) iaa@dmmh.no:
Barn med samspillsvansker og ansattes dilemma relatert til retten til medvirkning i barnehagen (2014)

Sandseter, Ellen Beate Hanse  (fysisk aktivitet og helse) ebs@dmmh.no:
Scaryfunny. A Qualitative Study of Risky Play Among Preschool Children (2010)
Oppdatert