Gå til innholdet

Forskningsetikk ved DMMH

Fra oktober 2017 har DMMH sitt styre vedtatt et nytt Forskningsetisk reglement og Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til mistanke om vitenskapelig uredelighet. Begge dokumentene bygger på de generelle forskningsetiske retningslinjene (ETIKKOM, 2016). 
Brorparten av forskningsaktiviteten ved institusjonen vil mer spesifikt følge de forskningsetiske retningslinjene for samfunnsfag, humaniora, juss og teologi (NESH, 2016). 
 
Retningslinjene gjelder for alle tilsatte, gjesteforskere, stipendiater og studenter ved DMMH som driver med forskning (heretter kalt forsker). Alle forskere har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i de forskningsetiske retningslinjene som forskingen deres faller innenfor, og følge disse retningslinjene.
 
Oppdatert