Gå til innholdet

Hoveddeler

Studien består av fire hoveddeler:

1. Litteraturstudie

Denne vil gi en oversikt over eksisterende kunnskap om barns bruk av natur i dag, med hovedvekt på norske forhold. Hva vet vi om omfang og innhold i barns naturerfaringer?

2. Nasjonal spørreundersøkelse

Det er gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av foreldre med barn mellom 0 og 12 år. Studien kartla når, hvor, hvem og i hvilke sammenhenger barn er ute i natur.
 

3. Kvalitative case-studier

Det vil bli gjennomført tre kvalitative case-studier som berører spørsmålet om voksnes tilstedeværelse, men som også på andre måter gjenspeiler ulike naturerfaringer. En case-studie representerer naturerfaringer i barnehagen, en case-studie representerer organiserte fritidsaktiviteter utendørs, og en case-studie representerer barns naturerfaringer uten voksne tilstede. I tillegg vil to mindre og utfyllende case-studier gjennomføres.
 

4. Engelske samarbeidspartnere, Forestry Commision

Flere studier indikerer lignende endringer i barns naturerfaringer i mange vestlige land. Gjennom samarbeid med engelske forskere fra Forestry Commision vil vi kunne sammenligne resultater fra vår egen studie med erfaringer fra England, både med hensyn til innhold i barns naturerfaringer og med hensyn til tilrettelegging av naturområder.