Gå til innholdet

Undersøkelse av ulike kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager

Oppdragsgiver:

Utdanningsdirektoratet

Mål:

Prosjektets mål er å få økt kunnskap om vellykkede arbeidsmetoder i kommuner og blant barnehageeiere når det gjelder identifisering, oppfølging og rapportering av hendelser som medfører skader på barn i barnehager.

Dette skal gjøres ved å belyse følgende områder:  

  • Kommunens rutiner for identifisering og oppfølging av skader og ulykker i barnehagen
  • Barnehagemyndighet og barnehageeiers arbeid med internkontroll knyttet til rutiner for registrering og oppfølging av skader og ulykker i barnehagen
  • Kommunelegen sin rolle i identifisering og oppfølging av skader og ulykker i barnehagen
  • Organiseringen av arbeidet med å gi ansatte i barnehagene kompetanse om forebygging og håndtering av ulykker og skader i barnehagen