Gå til innholdet

Metode

Metode

Kunnskap om hvordan kommuner og barnehageeiere som lykkes i identifisering, oppfølging og rapportering av hendelser som medfører skader på barn i barnehager arbeider skal samles inn ved å gjennomføre intervju med sentrale aktører i fem norske kommuner. Flere kommuner har utarbeidet egne systemer for skaderegistrering i barnehager, og i denne studien vil det være viktig å få oversikt og innsikt i lokale systemer som fungerer godt både med hensyn til registrering og oppfølging av ulykker og skader i barnehager.  

Resultater

Endelig rapport oversendes Utdanningsdirektoratet i mars 2014.