Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Taterkultur i barnehage og skole

Prosjektet startet i 2010, og ble gjennomført i samarbeid med flere barnehager og skoler.

taterskolenett

2011 - 2012 ble det gjennomført et prosjekt med vekt på romanifolkets/taternes kultur i barnehage og skole. Prosjektet var et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Arbeidet var en videreføring og utvikling basert på erfaringer fra prosjektet "Taterfolket fra barn til voksen" 2004 – 2009.

Oppleggene i prosjektet ble planlagt og gjennomført i forståelse og samarbeid med foreldrene. En viktig side ved oppleggene var at barn med bakgrunn fra minoriteten skulle ha gjenkjennelse til egne tradisjoner og kulturelle uttrykksformer og føle stolthet og glede ved at dette ble tematisert i barnehagen/skolen.   

Prosjektets mål var:

  • Arbeid med synliggjøring av romanifolkets/taternes kultur i barnehagen 
  • Arbeid med synliggjøring av romanifolkets/taternes kultur i skolen 
  • Skolestart og overgang barnehage skolen
  • Samarbeid med hjemmene

Romanifolket/tatere er en av våre fem nasjonale minoriteter. Det er viktig at barnehagelærere, lærere og barn har kunnskaper om den nasjonale minoritetens historie og tradisjoner.

Et langsiktig mål for prosjektet var å motivere enda flere av romanifolket/tatere til å sende sine barn i barnehage.
 
Dersom romanifolket/taterne opplever at personalet har kjennskap til og arbeider med deres kultur kan det føre til at de opplever barnehagen mer attraktiv. Når barn og foreldre opplever trygghet og finner seg godt til rette i barnehagen kan det være med å danne et viktig grunnlag for at enda flere tatere fullfører en utdannelse.

Prosjektleder var førstelektor Anne-Mari Larsen.
taterkaffenett