Gå til innholdet

Organisering og innhold

taterguttnett

Organisering og innhold

Høgskolen samarbeider nært med Taternes Landsforening om gjennomføringen av prosjektet. Samarbeidet med minoriteten er grunnleggende for et godt prosjekt, og tilbakemeldingene fra barnehagene understreker hvor viktig det er at en tater kommer til barnehagen og formidler sin kultur. ”Det gir en annen troverdighet og forståelse for kulturen”, sier de barnehageansatte.

Prosjektene varierer i tid fra to uker til et halvt år. Det er barnehagene som definerer hvor lang tid de kan avsette. Alle følger samme modell:
  • Barn og personalet får innføring i taternes kultur og historie.
  • En tater fra Taternes Landsforening kommer flere ganger til barnehagen/skolen for å arbeide med taterkultur, fortelling, lek, sporlek, matlaging, håndarbeid, musikk og sang.
  • Besøk med pedagogisk opplegg ved Glomdalsmuseet for de barnehagene som har mulighet til å reise dit.