Gå til innholdet

Videreføring av prosjektet Taterkultur i barnehager og skoler

tatermatnett
Videreføring i 2013

"Det er så fint at vi lekte det, for da lærer vi mye mer".

Sitatet er hentet fra et av barna som deltok på sommerens aktiviteter i regi av taterprosjektet. Sommeren - høsten 2013 fortsatte prosjektet satsingen på skolens 4. og 7 trinn. Dette er et samarbeid med Glomdalsmuseet i Elverum og Halden historiske samlinger i Halden.  Prosjektet startet med at skolene fikk besøk av en tater som orienterte om sin kultur og historie. Videre hadde klassene en dag på museet hvor elevene fikk tildelt roller og ble delt inn i tre familier. Hver familie har sitt ansvarsområde med utgangspunkt i taterkulturen. Til sammen gir oppgavene et innblikk i noen av de mest vanlige håndverkene og arbeidsoppgavene.

I tillegg er det voksne i følgende roller: Tre familieansvarlige, lærer, lensmann, to bondekoner, og en hovedansvarlig som har mulighet til å gå inn og ut av rolle.

I løpet av spillet deltar barna i ulike aktiviteter og møter folk med ulikt syn på tatere og kulturen deres:
  • Arbeid i familiene, matlaging, brenning og maling av kaffebønner, vasking av klær, trådarbeid
  • Spising, sang, fortelling og samhold rundt bålpanne
  • På handleturer til en snill og en lite imøtekommende bondekone
  • Besøk på skolen
  • Lensmann og bondekona som er medlem i ”Misjonen” kommer på besøk

Museumsdagen ble fulgt opp på skolen hvor barna skrev ned erfaringene sine. Barna viste et stort engasjement som imponerte klassenes lærere, tatere og prosjektledelsen. Barnas tilbakemeldinger viser at gjennom rollespillet har de lært mye om taterkulturen, og fått en forståelse for taternes kultur på godt og vondt.