Facebook
Gå til innholdet
Lukk

EU-prosjektet - Young Children (0-8) and Digital Technology: A qualitative exploratory study

Studien er hører inn under JRCs prosjektet ECIT - Empowering Citizens’ Rights in Emerging ICT (Prosjekt nr. 572). ECIT har Følgende målsetting:
Identification of new threats to children by ICT besides social networks. Development of recommendations to empower children’s rights by preventing and mitigating these emerging issues through education, school and community co-vigilance, as well as reconciliation of digital and personal interactions. Den nasjonale delen av studien er gjennomført som et samarbeidsprosjekt Mari-Ann Letnes, Svein Sando fra DMMH og Barbro Hardersen fra Medietilsynet.
Forskning som fokuserer på fordeler og utfordringer knyttet til barns bruk av online teknologi hvor barna selv har vært informanter har, så langt, hovedsakelig vært rettet mot barn i alderen 9-16 år.

Dette er en kvalitativ studie for å undersøke små barn og deres familiers erfaringer med nye online teknologier. Denne studien er gjort i et samarbeid med utvalgte vitenskapelige miljøer i 18 europeiske land. Rapporten fokuser på 0-8 år gamle barns bruk av online-teknologi og potensielle fordeler og risikoer knyttet til dette. Studiens resultater er grunnlaget for anbefalinger[1] overfor politikere, industrien, foreldre og skole m.v., og forslag til hva som bør undersøkes når større EU prosjekter når det gjelder fordeler og utfordringer knyttet til bruk av ny online teknologi i tidlig barndom. Hensikten med forskningsprosjektet er å generere empiri for å kunne svare på det overordnede spørsmålet om hvilket utbytte, om noen, barn og/eller deres familier har av å ta i bruk ny (online) teknologi? Med andre ord, hvilke fordeler og risikoer kan identifiseres når det gjelder barns bruk av digital teknologi hjemme. 

[1] In the framework of the EU agenda for the Rights of the Child (2011) and the European Strategy for a Better Internet for Children (2012) 
Mari-Ann Letnes
Førsteamanuensis II Mari-Ann Letnes mal@dmmh.notlf:
Svein Sando
Professor Svein Sando fouadm@dmmh.notlf: 73 80 52 26