Gå til innholdet

SEED

logo-new-high-resolution-01
SEED - Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice er et Erasmus+ prosjekt hvor DMMH er partner. Prosjektet startet i november 2017 og avsluttes i september 2019.

Fra DMMH er Monica Seland, Ellen Beate H. Sandseter, Johanne Rimul og Anne Holla Sivertsen deltakende forskere.

 

 

eu_flag_co_funded_pos_rgb_right

 

Se prosjektets offisielle NETTSIDE

Norsk beskrivelse av prosjektet:

Prosjektet inkluderer fem europeiske land: Kroatia, Ungarn, Latvia, Nederland og Norge. Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om femåringers sosiale og emosjonelle kompetanse og fungering i samspill med barn og ansatte i barnehagen, noe som i prosjektet omtales som psykososial well-being.

I fase 1 av prosjektet vil det i hvert av de fem landene samles data om 200 femåringer, til sammen 1000 barn ved hjelp av det internasjonale verktøyet UPSI-5. UPSI-5 er utviklet av International Child Development Initiative (ICDI) for å få økt kunnskap om psykososial well-being i store grupper av barn.

I fase 2 av prosjektet vil utvalgte barnehager bli invitert til å delta i et arbeid med kompetanseheving i barnehagen gjennom systematiske grupperefleksjoner over egen praksis relatert til barns psykososiale well-being. Dette vil skje med veiledning fra DMMH. I denne fasen vil verktøyet WANDA prøves ut i en norsk kontekst.

Prosjektet involverer også to seminarer med kunnskapsformidling hvor relevante interessenter vil bli invitert. Disse skal foregå høsten 2018 og høsten 2019.

Oppdatert