Gå til innholdet

Rapporter fra DMMH

DMMHs rapportserie:

DMMH-rapport 2/2017
Ljungren, B., Moen, K. H., Seland, M., Naper, L., Fagerholt, R.A., Leirset, E., Gotvassli, K-Å.
"Barnehagens rammeplan - mellom styring og skjønn
- en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger"

DMMH-rapport 1/2017
Kristoffersen, B., Bjørkøy, I.
"Mye på spill - å skape ny virkelighet
Et konfliktshåndteringsforløp ut fra dramaturgiske og kunstpedagogiske perspektiv"

Andre rapporter:
"Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold"
Et pilotprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Oppdatert