Facebook
Gå til innholdet
Lukk

722 barn har sagt hva de mener er god kvalitet i barnehagen

En ny rapport lar barna selv fortelle om hvordan de har det i barnehagen.
Den idèelle stiftelsen Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som henter inn kunnskap direkte fra barn og unge. Målet til Forandringsfabrikken er at barn skal oppleve skole, hjelpetjenester og andre systemer som trygge og nyttige.

Proffer, sammen med ansatte og studenter på profesjonsutdanningene.
Proffer, sammen med ansatte og studenter på profesjonsutdanningene.
(Filde: Forandringsfabrikken)

Den nye rapporten "Trygt for oss" samler kunnskap og gode råd fra 722 barnehagebarn i alderen 2-7 år. 

Flertallet av barna forteller at de kjenner på at minst en ansatt i barnehagen er glade i dem, men godt over 100 av de 722 spurte barna kjenner ikke at noen voksne i barnehagen er glad i dem.

Høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn  sier det er viktig at barna selv kommer til orde.

- Barn gir oss kunnskap og gode råd på hvordan de kan kjenne seg trygge, hvordan de ønsker at deres følelser skal bli møtt, hvordan de kan snakke trygt og hvordan de kan bli med på å bestemme. FNs barnekonvensjon gir barn rettigheter på hvordan vi skal møtes dem. Barn har i alle handlinger og avgjørelser som angår dem, rett på informasjon, uttale seg fritt og til respekt for sitt privatliv. Disse prosessrettighetene har voksne plikt til å sikre før de vurderer hva som er best for barnets beste.

- DMMH tar barn på alvor og rapporten vil bli en viktig del av barnehagelærerutdanningen og våre studenter framover, sier Lehn.

Hun forteller at DMMH har et godt samarbeid med Forandringsfabrikken, som inviteres inn i undervisningen slik at studentene får kunnskap direkte fra barna selv. Forandringsfabrikken er på sin side avhengig av utdanningene for å løfte frem kunnskapen om barna, DMMH er viktig for dem som en veiviser for andre profesjonsutdanninger.

- Sammen arbeider vi til barns beste. 

I mars arrangerte Forandringsfabrikken er utdanningskonferanse, der de satt fokus på hvordan profesjonsutdanningen på en bedre måte kan sette fokus på barns rettigheter og hvordan barns prosesserettigheter må sikres i alle lovverk.
Proffer og lærere fra barnehagelærerutdanningene.
Proffer og lærere fra barnehagelærerutdanningene.
(Foto: Forandringsfabrikken)

Rapporten "Trygt for oss" kan bestilles fra Forandringsfabrikken. 
 
Publisert: 05.05.2022
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter