Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Å bygge bro fra barnehageutdanningen til barnehagen

På lesesalen ved biblioteket har det dukket opp flere utstillinger i år. Det er norskseksjonen ved Therese Paulsen og Cecilie Fodstad som boltrer seg med billedbøker og barnelitteratur.

En annen måte å jobbe med pensum

Bøkene i utstillingene velges av Cecilie Fodstad og bibliotekarene ved DMMH, mens Therese Paulsen er den kreative kraften bak utstillingene.

Billedbøker og leik henger tett sammen, sier Therese Paulsen og Cecilie Fodstad fra DMMH
Billedbøker og leik henger tett sammen, sier Cecilie Fodstad og Therese Paulsen fra DMMH.

Utstillingene er laget med tanke på studentene.

- Dette er en måte å belyse pensum på, sier Paulsen, som har jobbet mye med barnelitteratur i barnehagen. Hun står blant annet bak prosjektet "Et godt språkmiljø for alle", som Berg barnehage vant Leseprisen utgitt av Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring i 2016. Barnehagen fikk prisen for måten de brukte bøker på for å jobbe med språket til barna i barnehagen.

- Jeg har lært mye av boka De yngste som lesere. Litteraturen og leken, av Cecilie Fodstad og Ingvild Alfheim, forteller hun.

Fodstad mener at ved å belyse pensum via en utstilling bygges det en bro fra barnehagelivet til barnehagehverdagen.

- De yngste som lesere er en viktig gruppe barn innen norskfaget. Det handler i stor grad om å inspirere studentene til å involvere alle barnehagebarna i leseaktiviteter, å skape en liten gnist, slik at billedbøker kan bli en naturlig del av barnehagehverdagen, sier hun.-  Når studentene leser pensum og ser på utstillingen kan de lettere relatere seg til innholdet. Det er en måte å konkretisere pensumlitteraturen på.

- I tillegg handler det om pedagogisk dokumentasjon, sier Paulsen. - Hvordan kan barnehagen skape   bokaktiviteter med bildebok som utgangspunkt. Alt de kan gjøre som er knyttet opp mot bildeboka i fokus.

Gjennom boklige aktiviteter får barna hjelp til å uttrykke seg.

Therese Paulsen og Cecilie Fodstad er opptatt av at lesing og leik med barnelitteratur må være en del av det som er naturlig aktivitet i barnehagen, og ikke noe ekstra.
Therese Paulsen og Cecilie Fodstad er opptatt av at lesing og leik med barnelitteratur må være en del av det som er naturlig aktivitet i barnehagen, og ikke noe ekstra.

Fodstad er bekymret for det leses mindre i barnehagen enn før. Ved å spille opp til innholdet i bøkene, for eksempel ved å ha en liten utstilling, blir bøkene mer interessante for barna.

- Når barna kommer i barnehagen er det noe fra bildeboka som møter dem. Det kan bygges opp med å legge til flere ting. Det er ikke ferdig, det er alltid i utvikling, som en prosess. Slik er det i leiken og i barnehagen også.

- Min erfaring fra å jobbe med bildebok og bokaktiviteter knyttet direkte til en bok er at det skaper et veldig fellesskap blant barna. Det gir dem en felles referanse som de tar med seg inn i leiken, sier Paulsen. - Når vi har gjort det i barnehagen, og barna har gått på kryss og tvers av avdelingene, har det vært lett å komme i felles leik, de har hatt et felles ståsted.

- Vi ser at det også gjelder de yngste, skyter Fodstad inn. - De får en dybdeforståelse av boka, ikke bare et blaff. Barna får et eierskap til historien.

-  Å lage rutiner med barna har god effekt, fortsetter Fodstad. - Dette er en måte å tenke rutine på. Vi kommer inn i barnas hverdag med konkreter, og utvider barnelitteraturen, inkludert dikt og sanger. I en barnehagesetting kunne vi dratt det enda lengre, vi kunne jobbet tverrfaglig og favnet alle fagområdene i rammeplanen.

De to lærerne forteller at det skal komme flere utstillinger gjennom studieåret, og oppfordrer studentene til å ta turen innom ved ulike anledninger.

Utstillingene ved biblioteket på DMMH skal inspirere til å utvide mulighetene som ligger i bildeboka, både sammen med andre litterære tekster, det å dikte selv, ulike formingsaktiviteter og leik.
Utstillingene ved biblioteket på DMMH skal inspirere til å utvide mulighetene som ligger i bildeboka, både sammen med andre litterære tekster, det å dikte selv, ulike formingsaktiviteter og leik.Publisert: 27.11.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter