Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Å ivareta individet er veldig viktig for oss

Studenthumanist Ragnhild Folkestad tilbyr samtaler på campus.

Book time hos studenthumanisten


Som en av tre studiebyer kan Trondheim tilby samtaler med en Studenthumanist.

- Studenthumanisten er et livssynsåpent tilbud til alle studenter i Trondheim. Stillingen min finansieres av Humanetisk forbund, men utover noen viktige etiske retningslinjer som jeg deler med mine samtalekolleger, legger forbundet ingen føringer for hvilke temaer som kan belyses i disse samtalene og ikke. Utgangspunktet er at vi skal kunne snakke om det meste, sier Folkestad.

- Tilbudet er også livsynsåpent, noe som betyr at du ikke må være medlem av Human-Etisk forbund for å snakke med meg og heller ikke dele mitt livssyn. Jeg tar imot alle og alle som kommer til meg har krav på å møtes med samme respekt, uavhengig av identitet, tro, livssynstilhørighet, legning eller annet – og jeg er opptatt av å forsøke å møte hvert enkelt menneske med omsorg og nysgjerrighet for hvor det står i sitt liv. Det er jo den som kommer til meg som er eksperten på sitt eget liv, og jeg eksporterer ikke mitt eget livssyn. 

Men du kan allikevel si at jeg har med meg en humanistisk verdiforankring i måten jeg jobber med samtale på, og i form av hvilke erfaringer jeg selv har som person. Respekt for mangfoldet i det menneskelige er et veldig viktig stikkord her.

Studenthumanisten i Trondheim, Ragnhild Folkestad, er en profesjonell og livsnøytral samtalepartner.
Studenthumanisten i Trondheim, Ragnhild Folkestad, er en profesjonell og livssynsnøytral samtalepartner.

En nøytral samtalepartner

Folkestad er nøye på å understreke at hun tilbyr ikke terapi, men samtaler. Studenthumanisten er et supplerende tilbud som eksisterer sammen med andre rådgivningstjenester.

- Hos meg har studentene en mulighet til å prøve ut tanker høyt. Jeg har taushetsplikt og det føres ikke journal. Jeg er en profesjonell samtalepartner som kan tenke sammen med studentene i verdispørsmål og andre etiske spørsmål.
Mange av henvendelsene til studenthumanisten dreier seg om eksistensiell hele. «Hvem er jeg», «hva er jeg» «hva er mine verdier i livet» er eksempler på ting som kan tas opp under samtaler.

Hun opplever at mange liker å tenke høyt om viktige valg.

- Jeg får mange henvendelser fra studenter som opplever kjærlighetssorg eller sliter med relasjoner. Noen opplever en livskrise, andre har vanskelig for å få venner, de kan lure på om de har valgt rett studieretning. Dette er tema alle mennesker er opptatt av. Det kan være litt godt å snakke med en nøytral person som ikke dømmer, i stedet for med venner og familie.

Mer veileder enn rådgiver

Studenthumanisten gir ikke mye råd, men stiller åpne spørsmål.

- Ingen tema er for store, ingen spørsmål er for små. I utgangspunktet finnes det ingen begrensninger for hva en kan snakke om. Jeg liker å snu steiner og få studenten til å se ting på en ny måte

Studenthumanisten i Trondheim, Ragnhild Folkestad, er en profesjonell og livsnøytral samtalepartner.
Studenthumanisten i Trondheim, Ragnhild Folkestad, er en profesjonell og livsnøytral samtalepartner.

Du kan booke samtaletime hos Studenthumanisten gjennom e-post, i vår holdes samtalene i lokalene til Humanetisk forbund i Olav Tryggvasons gate 27.
Publisert: 04.05.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter