Gå til innholdet

Adventssøndag på Ringve Musikkmuseum

Tro mot tradisjonen opptrådte 2. årsstudentene på estetiske fag med egenproduserte dukketeaterforestillinger.
Adventssøndag på Ringve Musikkmuseum
Studentene jobbet tverrfaglig med forestillingene som omfattet både musikk, drama og forming. De lagde håndholdte dukker, øvde inn sanger og dramatiserte fortellingene med tanke på et ungt publikum.

- Det er tidkrevende å lage dukker, men det er ikke så vanskelig, sier studentene.

- Vi har også laget kostymene selv, det har vært morsomt å følge prosessen fra stoff til klær. Ikke alle har hatt like store ferdigheter på dette feltet, ler de, - men vi har samarbeidet godt og hjulpet hverandre.

Køene til forestillingene var lange, og studentene fikk mye og vel fortjent applaus fra både små og store publikummere.
Oppdatert