Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Afrikanettverket på DMMH

Afrikanettverket på DMMH har vært aktiv siden 90- tallet. 
De første årene bestod nettverket av institusjoner fra 7 land i det sørlige og østlige Afrika. Det hadde fokus på oppbyggingen av barnehagelærerutdanningen. Dosent emeritus Arve Gunnestad mottok blant annet Kongens fortjenestemedalje for dette arbeidet. 

-  V ønsker at samarbeidet med afrikanske partnere skal videreføres og etter hvert kommer flere studenter og ansatte til nytte, forteller Gjertrud Stordal som leder for Afrikagruppa på DMMH. I årene med pandemi har det vært lite aktivitet i nettverket, og mye må bygges opp igjen, men det er stor vilje på høgskolen for å engasjere seg i dette arbeidet. Afrikanettverket har blant annet utviklet en handlingsplan for økt afrika-samarbeid, og vil blant annet arrangere flere Afrikaseminarer framover. 
Heidi Elise Følstad og Amalie Helland Mosling åpnet med et foto-essay fra sitt utvekslingsopphold i Sør-Afrika.
Heidi Elise Følstad og Amalie Helland Mosling åpnet med et foto-essay fra sitt utvekslingsopphold i Sør-Afrika.

Studentene fortalte at de ble veldig godt tatt i mot og fikk nye erfaringer både faglig og på fritiden. De beskrev praksisen i to ulike førskoler, en med lite ressurser og en med mye, som veldig lærerike og bevisstgjørende. Studentene hadde også fått være med og holde innlegg på en stor forskningskonferanse (SANORD 2022). I tillegg trakk de fram paragliding, biltur med firehjuling i ørkenen, safari, rugbylandskamp og strandliv som noen av høydepunktene.

Marit Pettersen er ansvarlig for master i spesialpedagogikk. Hun fortalte at i andre semester kan studentene søke om å få en 4 ukers praksisperiode i emnet "Sårbarhet og resiliens i barn oppvekst. Samarbeidsland er Eswatini og Sør-Afrika. Etter hvert vil det også blir tilbud om stipend for utveksling til Sør-Afrika på Master i ledelse.

Morten Sæther har vært engasjert i Afrika-nettverket siden oppstarten, han forteller at mange av DMMHs ansatte har deltatt med undervisning og økonomisk støtte.
Morten Sæther har vært engasjert i Afrika-nettverket siden oppstarten, han forteller at mange av DMMHs ansatte har deltatt med undervisning og økonomisk støtte.
Publisert: 07.03.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter