Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Når kommer barnehagelektorene?

Kronikk i Klassekampen 28. mars 2017
Førsteamanuensis Ivar Selmer-Olsen, DMMH 
 
Barn under skolepliktig alder er i den fasen i livet de utvikler seg mest, dannes mest og er mest sårbare. Når skal man ta det på alvor?

Vi har mange gode barnehager i Norge. Men mye kunne vært bedre. Politikerne har lite å skryte av når det gjelder utdannet personale i barnehagen.  Økt personaltetthet og flere pedagoger er viktig nok. Men det som bevilges til videreutdanning av barnehagelærere er bare en brøkdel av det som settes av til grunnskolelærere, og det som bevilges til barnehageforskning er bare en brøkdel av det som settes av til skoleforskning. Grunnskolelærerutdanningen (GLU) er nå en 5-årig master. Barnehagelærerutdanningen (BLU) er fremdeles 3-årig. Mange kommuner gir ikke barnehagelærere lønnskompensasjon for videreutdanning. Det har grunnskolelærerne hatt i årevis. Trondheim er et hederlig unntak.

Det er ikke grunnlag for å hevde at det er større behov for mastergrad for grunnskolelærerne enn for barnehagelærerne. Oppfatningen bygger på manglende kunnskap om små barn og tvilsomme forståelser av barndom. Den utviklingen som foregår fra barnet er knapt året til det begynner i skolen, er større og mer grunnleggende enn i alle andre faser av livet. De tidlige årene har sentral betydning for barns læring og utvikling i skolen og senere i livet. Kvalitativt gode og faglig bevisste barnehager med kunnskap om leik, et helhetlig læringssyn og en gjennomtenkt barndomsforståelse styrker både trygghet, selvfølelse, språk og læringsmotivasjon. Det har avgjørende betydning for samfunnet og for barnet selv, både for det liv barnet lever her-og-nå og dets utvikling. Både i Finland og på Island er BLU 5-årig.

En 5-årig GLU er velkommen. Men barnehagelærerens kompetansebehov er ikke mindre enn grunnskolelærerens. Kristin Halvorsen avviste i 2010 sektorens samlede krav om 5-årig BLU, trolig på grunn av den voldsomme barnehageutbyggingen. Nå er situasjonen en annen. Vi har tilnærmet full barnehagedekning, barnehagelærerne står lenger i yrket enn før og vi utdanner barnehagelærere nok til å dekke behovet, - i alle fall etter dagens pedagognorm -, til og med i Oslo-regionen og i Rogaland.

Mastergradsutdanning for barnehagelærerne er avgjørende for kvalitetsheving av barnehagene. Derfor tilbyr flere institusjoner mastergrad for barnehagelærere i dag. DMMH tilbyr alene fire mastergrader. Utfordringen fra et samlet Nasjonalt Råd for Lærerutdanning er å få opprettet en lovfestet stillingskategori som barnehagelektor i barnehagene for å styrke barnehagekvaliteten. Ikke alle barnehagelærerne i en barnehage skal nødvendigvis ha masterutdanning. Men masterutdannet personale i barnehagene er den viktigste garantien for en forskningsbasert barnehagevirksomhet og for at utdanningen trekker til seg ambisiøse studenter til beste for norske barn. KD sier selv i strategidokumentet fra 2013: "De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen."