Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Arbeidet med inkludering starter allerede i barnehagen

Denne uka deltar 2.års-studentene  på hovedmodellen på undervisningsopplegget Mangfoldsuka. 

DMMH er den eneste utdanningsinstitusjonen som har en egen linje for barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse. I tillegg legger høgskolen stor vekt på at alle studentene skal ha en praksis som er kultursensitiv når det gjelder omsorg. Gjennom Mangfoldsuka skal studentene bli enda bedre rustet til å møte mangfoldet i barnehagen. 

Tema for mangfoldsuka er det det kulturelle mangfoldet. Høgskolelektor Kristin Vikan Knutsen forklarer at mangfold omfatter mange tema, men tema som kjønn, funksjonsnedsettelse og sosial klasse blir fokusert på senere i studieåret. 

- Hvert 5. barn i norske barnehager har foreldre som ikke er født i Norge, forteller Knutsen. 

- Det er store lokale variasjoner, men den monokulturelle barnehagen er i stor grad erstattet med den flerkulturelle barnehagen. Dette er tema som alle vil støte på i profesjonen. 

Variert program

Elise Wagner Finnanger fra NAFO, (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), og Kristin Vikan Knutsen på DMMH forteller at Norges befolkning har ulik kulturell og språklig bakgrunn. Kjennskap til språk og kultur blir et viktig verktøy for barnehagene i arbeidet med å møte disse familiene.
Elise Wagner Finnanger fra NAFO, (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), og Kristin Vikan Knutsen på DMMH forteller at Norges befolkning har ulik kulturell og språklig bakgrunn. Kjennskap til språk og kultur blir et viktig verktøy for barnehagene i arbeidet med å møte disse familiene.

Mangfoldsuka startet med besøk av tidligere DMMH student Elise Wagner Finnanger som nå er rådgiver på NAFO. NAFO har ansvar for å ivareta flerspråklige og flerkulturelle perspektiver i hele utdanningsløpet, helt fra barnehage til høyere utdanning. Finnanger har sammen med to andre barnehagelærere hovedansvaret for arbeidsoppgavene rettet mot barnehage, med et nært samarbeid med flere av kollegaene på tvers av ansvarsområder. Hun går gjennom materialet de har utarbeidet for barnehagene sammen med studentene.

NAFO har utarbeidet flere filmer og veiledningshefter som skal bidra til å lage et rikt språkmiljø i barnehagen.
NAFO har utarbeidet flere filmer og veiledningshefter som skal bidra til å lage et rikt språkmiljø i barnehagen (Foto: NAFO)

Årets barnehageinspirator Marit Heldal holdt en forelesning om Barn på flukt, og studentene får også undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter. Mandag holdt høgskolen en markering av Samisk språkuke, der studentene var invitert til å delta.

Knutsen forteller at Mangfoldsuka er et flerfaglig opplegg, der studentene ser sammenhenger på tvers av emner. Den leder til en muntlig gruppeeksamen om kultur og mangfold i barnehagen, i emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk. Andre sentrale emner er språk/tekst/matematikk.

Studentene på de andre linjene vil ha egne mangfoldsuker senere i studieåret.

Finnanger forteller at NAFO har utarbeidet flere filmer og veiledningshefter som skal bidra til å lage et rikt språkmiljø i barnehagen, og går gjennom disse sammen med studentene.
På sidene til NAFO ligger mange ressurser tilgjengelig for barnehagene.
 (Foto: NAFO)

Rådgiver Elise Wagner Finnanger forteller at alt materialet fra NAFO er gratis.
Rådgiver Elise Wagner Finnanger forteller at alt materialet fra NAFO er gratis. 

Publisert: 27.10.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter