Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Bacheloravslutning

Gratulerer til våre nyutdannede barnehagelærere i Trondheim og Kristiansund.

Mange taler og musikkinnslag fylte de to eksamensfestene.
DMMH-rektor Else Berit Skagen gratulerte de tidligere studentene med å ha gjennomført en bragd.
DMMH-rektor Else Berit Skagen gratulerte de tidligere studentene med å ha gjennomført en bragd.

 - Som studenter har dere alle vært gjennom en intens og langvarig endringsprosess. Å endre oss selv, vår kunnskap, ferdigheter og holdninger krever hardt arbeid, alene og sammen med andre. Det krever tid og utholdenhet. Vi må tåle mye prøving og feiling, og ingen av oss kan vel med hånda på hjertet si at det ikke er litt vondt og frustrerende til tider.

Videre nevnte hun at begge kullene hadde oppstart i pandemien, med alt det førte med seg av usikkerhet, nye arbeidsmåter og isolasjon.

Rektor påpekte også betydningen de har som barnehagelærere:

- Dere vil være viktig for barnegruppa og ikke minst for det enkelte barn - for barnets trivsel, mestring og utvikling, ikke bare der og da, men også på lang sikt.  En god barnehagehverdag kan være avgjørende for barnets muligheter og livskvalitet senere i livet.

Den nyslåtte barnehagelæreren Stian Nydal spilte to sanger på eksamensfesten til DMMH.
Den nyslåtte barnehagelæreren Stian Nydal spilte to sanger på eksamensfesten til DMMH i Trondheim.

Dronning Maud Stipend

DMMH deler hvert år ut ett til to stipend til avgangsstudenter som har fullført sin utdanning, enten på bachelor eller masternivå.
Stipendet er på 10 000 norske kroner og skal benyttes til en faglig aktivitet

•    Det ene stipendet tildeles avgangsstudenten med det beste vitnemålet.
•    Det andre stipendet tildeles ut fra en eller flere av følgende 3 kriteriene:

1.    Studenten har et utmerket og over gjennomsnittet karakternivå. Studenten har gjort en flott faglig innsats ut over gjennomsnittet
2.    Studenten har gjort en utmerket og ut over gjennomsnittet innsats for det sosiale miljø og for læringsmiljøet i klassen/kullet
3.    Studenten har gjort en utmerket og over gjennomsnittet innsats i demokratiske styringsorganer

Dronning Maud Stipend ble i år tildelt studentene Ida Haugan Sonflå fra Barnehagelærer med vekt på natur og friluftsliv. Hun oppnådde hele 64,89 poeng av 65 mulige, hvilket vil si at hun har 9 A-karakterer og 2 B på sitt vitnemål.
Ida Haugan Sonflå fikk DMMH-stipendet 2024, blant annet med bakgrunn i et svært godt vitnemål. Hun beskrives som en student som bidrar mye til fellesskapet i klassen.
Ida Haugan Sonflå fikk DMMH-stipendet 2024, blant annet med bakgrunn i et svært godt vitnemål. Hun beskrives som en student som bidrar mye til fellesskapet i klassen. Mange kan nok takke henne for råd og hjelp i skriving av akademiske tekster.

Det andre stipendet gikk til Idun Svensson Skogstad fra Barnehagelærer med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk. Hun skiller seg ut ved å ha vært spesielt engasjert og bidratt mer enn hva vi kan forvente både i klassen, ikke minst utad. Hun har vist et brennende engasjement for kunstfagene, og skrev blant annet i fjor en kronikk om kunstfagene i barnehagen, i Barnehage.no

I år ble det også delt ut et tredje stipend, da det ble for vanskelig å skikke mellom prisvinnerne. Dette ble gitt til Mahmoud Mustafa Hammdalla Aly fra 3INT. Aly har også bidratt svært godt til læringsmiljøet i klassen og det sosiale miljøet, han er dyktig teoretisk, og han har utmerket seg spesielt som student og medstudent gjennom sitt store engasjement for mangfoldsarbeidet i barnehagen.
Mahmoud Mustafa Hammdalla Aly vant DMMH-stipendet 2024. Han har på en utmerket måte bidratt til å løfte læringsmiljøet og den interkulturelle kompetansen i klassen og han vil som barnehagelærer være et sårt tiltrengt forbilde for andre minioritetsspråklige menn.
Mahmoud Mustafa Hammdalla Aly vant DMMH-stipendet 2024. Han har på en utmerket måte bidratt til å løfte læringsmiljøet og den interkulturelle kompetansen i klassen og han vil som barnehagelærer være et sårt tiltrengt forbilde for andre minioritetsspråklige menn.

Glassgården var fullsatt på eksamensfesten til DMMH-studentene.
Glassgården var fullsatt på eksamensfesten til DMMH-studentene.

Det var stor glede i parken etter eksamensfesten.
Det var stor glede i parken etter eksamensfesten.

Publisert: 17.06.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter