Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehageadopsjon - ny praksis på DMMH

Snart skal barnehagestudentene på linja for natur og friluftsliv overta barnehagen helt på egen hånd. 


Prosjektet "Profesjonsrettet praksis med barnehageadopsjon" (PRABA), har som mål å utvikle en ny modell for undervisning og praksis. Gjennom et nært samarbeid med praksisbarnehager og lærere får studentene i 2. årstrinn erfaring i å lede barnehagens hverdagsliv og samarbeid i team.

De siste ti dagene av den 7 uker lange praksisen får studentene eneansvar for driften av barnehagen. Personalet i barnehagen skal være tilgjengelig ved behov, men skal primært utføre andre oppgaver. Studentene skal samarbeide i grupper om å drifte avdelingene og studentene har jobbet i disse gruppene ved flere anledninger. Praksislærerne har også fått utviklet sin kompetanse i gruppeveiledning og to planleggingsdager i barnehagene ble brukt til dette. Da var de to praksisveilederne Kari Nergård og Trude Kristiansen i barnehagene og ledet kompetanseutviklingen.

Tidligere år har studentene på den samme linja hatt en uke med barnehageovertagelse etter praksis. Dermed har både de deltagende barnehagene  og lærerteamet ved DMMH gode erfaringer som de bygger på.

Nytt med prosjektet et at barnehageovertagelsen flyttes inn i praksisperioden. Barnehagene deltar også i undervisningen på DMMH.
Nytt med prosjektet et at barnehageovertagelsen flyttes inn i praksisperioden. Barnehagene deltar også i undervisningen på DMMH. 

Deltagende barnehager i prosjektet er Solbakken barnehager AS, Grilstadfjæra barnehage, Hammersborg barnehagen og Fjæraskogen barnehage. Praksislærerne derfra er også involvert i deler av undervisningen som er aktuelle for praksis.

Barnehagelærerne presenterer ulike caser fra barnehagens hverdagsliv, som de diskuterte i grupper med DMMH-studentene.
Barnehagelærerne presenterer ulike caser fra barnehagens hverdagsliv, som de diskuterte i grupper med DMMH-studentene.

Prosjektets tre problemstillinger: 

Prosjektet har som ambisjon å endre praksis og undervisning for alle andreklassestudentene ved DMMH. PRABA har også stort fokus på forskning og kunnskapsutvikling. Det søker å svare på følgende problemstillinger:

  • Kan endret praksisveiledning føre til at praksislærerne opplever sterkere tilknytning til barnehagelærerutdanningen? 
  • Kan gruppepraksis med barnehageadopsjon og økt fokus på veiledning redusere "praksissjokket" for studentene i barnehagelærerutdanningen? 
  • Hvordan påvirker veiledning i gruppe studentenes relasjonskompetanse, samt evne til teamledelse og å drive kollektive læringsprosesser i barnehagen?

Foreldresamtaler, veiledning og pedagogisk ledelse

- Målet er at studentene skal få en enda bedre forberedelse til praksis, hva handler det konkret om i barnehagen, forteller førsteamanuensis Kari Nergaard.

Hun tenker også at innblikket barnehagene får ved å delta i deler av undervisningen bidrar med å styrke nærheten til profesjonen.

En bonus ved prosjektet er at praksisveilederne ved høgskolen knytter seg opp mot grupper i de fire prosjektbarnehagene, i stedet for å spre seg over mange ulike enkeltbarnehager. De får dermed bedre kontakt med den enkelte studentgruppe og barnehage, noe som bidrar til å knytte praksis nærmere høgskolen. At studentene samarbeider i team om det pedagogiske er også en god forberedelse for hvordan virkeligheten i barnehagen er. 

Studentene selv gleder seg til å få dra i praksis og komme i gang med barnehageadopsjon.
Studentene selv gleder seg til å få dra i praksis og komme i gang med barnehageadopsjon.

Publisert: 31.10.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter