Gå til innholdet

Barns møter med digital teknologi

19.02.2016
Ny bok om bruk av digital teknologi i barnehagen, fra førsteamanuensis Mari-Ann Letnes ved DMMH.
Mari-Ann Letnes underviser i kunst og håndverk på DMMH og er forfatter av boka Barns møter med digital teknologi. Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring.

Boken retter seg mot barnehagelærerutdanningen og alle ansatte i barnehagen.

Gjennom teori og eksempler viser forfatteren hvordan digital teknologi kan benyttes i en pedagogikk som tilrettelegger for barnehagebarns møter med seg selv, samfunnet og den verdenen de vokser opp i. Mange av bokens eksempler handler om barn og pedagoger som i møte med kunst skaper digitale medieuttrykk sammen.

Les mer om Barns møter med digital teknologi

Digitalbarnehage
Barns møter med digital teknologi. Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring.
Mari-Ann Letnes
Universitetsforlaget 2016