Gå til innholdet

Barselcafe 2017

Fredag 29. september 2017 var det igjen tid for barselcafe på DMMH. Dette er et arrangement i forbindelse med Forskningsdagene som arrangeres over hele landet i slutten av september.
barselcafe_baby3  barselcafe_baby
 
Etter at leder for FEI Oppdragsenheten, Elin Alvestrand, hadde ønsket velkommen til de fremmøtte var det klart for forskningsbaserte faglige innlegg. Først ute var førsteamanuensis Rolv Lundheim fra naturfagseksjonen. Han holdt et innlegg om barns utvikling av smakssansen. Han slo fast at barn kommer til verden med forskjellige smaksevner men at erfaringer og læring påvirker utviklingen av smak og evnen til smaksopplevelser.
 
barselcafe_elin  barselcafe_rolv

Neste foreleser var Sølvi Ann Fætten, høgskolelektor ved DMMH, seksjon for religion, livssyn og etikk. Hun snakket om fortellinger for de yngste og engasjerte både små og store ved å demonstrere hvordan man skaper spenning i en enkel fortelling ved forskjellig stemmebruk. Hun understreket at det for de yngste kan gleden over å bli fortalt noe være viktigere enn innholdet i fortellingen.

barselcafe_solvi barselcafe_toril

Fra Trondheim kommune, nærmere bestemt Huseby barnehage, kom Toril Husvik for å fortelle om, og invitere til de åpne barnehagene i kommunen.

Deretter var det dosent Sonja Kibsgaards tur og hun fanget alles oppmerksomhet med å innlede med en sang. Sonja fokuserte på kjærligheten til barnet og hun pekte på hvor viktig berøring og oppmerksomhet er for barnets trygghet og videre utvikling. Sonja dristet seg til å komme med en liten pekefinger når det gjelder mobilbruk når man er sammen med barn, hvordan det kan oppfattes som en avvisning dersom man har oppmerksomheten rettet mot skjermen i stedet for mot barnet. Hun understreket hvor viktig kommunikasjon med barnet er og hvordan den voksnes glede, humor og ansiktsuttrykk smitter over på barnet.

barselcafe_baby2  barselcafe_sonja

Det ble servert lunsj og etter hvert innlegg var det åpent for spørsmål og erfaringsdeling. Det var lagt til rette så barna kunne utfolde seg sammen på matter på gulvet, mens de voksne vekslet på å bistå barna og å høre på forelesning og samtale om de aktuelle temaene. Til tross for at vi var litt få på barselcafe denne gangen var det god stemning blant både små og store som hadde møtt opp på låven.
Oppdatert