Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Besøk fra greske solidaritetsarbeidere

DMMH har gjennom høgskolelektor Marit Heldal engasjert seg i arbeid med flyktningebarn på Lesvos. 
I dag fikk høgskolen besøk av tre sentrale solidaritetsarbeidere fra Lesvos Solidarity Camp, (Pikpa) som fortalte om sitt arbeid og ga førstehåndsinformasjon om situasjonen på Lesvos - et av Europas hotspots for flyktninger. 

- Det er de mest sårbare flyktningene som kommer til Pikpa, og leiren har flere ganger vært nødt til å ta i mot adskillig flere enn den er disponert for, forteller Efi Latsoudi.

Latsoudi er vinner av Nansenprisen 2016, på bakgrunn av sitt arbeid med Pikpa. Sammen med sine kollegaer Chryssa Panoussiadou og Kostas Korozis skal hun tilbringe noen dager i Trondheim for å informere om situasjonen for flyktningene på den greske ferieøya.

- Pikpa er en leir der både ansatte, frivillige og beboere tar del i aktiviteter og der fokuset er å skape en ny måte å leve sammen på, forteller hun. Hun legger vekt på å samarbeide med lokale krefter. - Vi tror på et åpent samfunn, uten rasisme og diskriminering. Vi må være kreative, og ofte kommer løsningene fra folket selv. 

- Vi vil gi normaliteten tilbake til flyktningene, sier Latsoudi. Hun legger også vekt på at de ikke må stagnere i rollen som et offer. - Flyktningene trenger er normalt liv for å få bearbeidet det de har gått gjennom, sier hun.
- Vi vil gi normaliteten tilbake til flyktningene, sier Latsoudi. Hun mener det er viktig at de ikke stagnerer i en offerrolle. - Flyktningene trenger er normalt liv for å få bearbeidet det de har gått gjennom, sier hun.

Lesvos Solidarity Camp driver også Mosaik Support Centre, som ligger utenfor leirområdene. Her tilbys blant annet språkkurs, juridisk bistand, psykologhjelp, musikklasser, kor, yoga og kunst og håndverksklasser.

- Vi ønsker å skape et synlig samfunn i midten av byen, forteller Kostas Korozis. - Her kommer flyktningene ut av leirene og får ta del i hverdagslivet.

Senteret har over 800 brukere fra 20 land. Mange flyktninger tilbringer flere år i leiren, og det er viktig å gi dem en følelse av normalitet, ikke minst er det viktig med tanke på deres psykiske helse, forteller hjelpearbeiderne. 

Mosaik gir i flyktningene en følelse av tilhørighet. - Noen ganger er vi på Mosaik de første som snakker med dem eller behandler dem som mennesker og ikke bare flyktninger, sier Korozis.
kostas
Flere av lærerne på Mosaik er selv flyktninger, forteller Kostas Korozis og  Chryssa Panoussiadou fra Lesvos Solidarity Camp.

Marit Heldal ved DMMH er sterkt engasjert i arbeidet med flyktningebarna på Hellas, og har tatt initiativet til å opprette barnehagen Mikros Dounias som ligger i flyktningeleiren Pikpa.
Marit Heldal ved DMMH er sterkt engasjert i arbeidet med flyktningebarna på Hellas, og har tatt initiativet til å opprette barnehagen Mikros Dounias som ligger i flyktningeleiren Pikpa. 

16. mai arrangeres det et åpent møte i Verkstedhallen kl. 18.00, der de tre solidaritetsarbeiderne deltar for å fortelle mer om sitt arbeide.
 
 
Publisert: 15.05.2019
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter