Gå til innholdet
Lukk

Besøk i førskolelærerutdanningen i Mosambik

Dosent Arve Gunnestad har besøkt førskolelærerutdanningen i Maputo, Mosambik, utdanningen han selv har vært en av drivkreftene bak å bygge opp.
arve

Utdanningen startet opp med støtte fra DMMH  i 2011, og har nå 3 klasser med ca. 85 studenter. Det er den første regulære førskolelærerutdanningen i landet.

Gunnestad forteller at utdanningen er bygget opp som et lavkostprosjekt.-  Vi har intensive undervisningsperioder i skoleferiene og på lørdager. På den måten kan studentene beholde sine jobber i barnehager og underholde seg selv og betale litt i skolepenger. Det gjør at vi også kan bruke ledige klasserom, og kan bruke faglærere fra Universitetet og andre skoleslag som er villige til å ta ekstra undervisning uten å få topplønn.

Flere lærere fra DMMH har undervist på utdanningen. Gunnestad har selv undervist i alle klassene. - Blant annet underviste jeg om resiliens, et viktig og populært tema. Det er viktig å være oppmerksom på barns utfordringer i miljøet, og kunne ta i bruk ressursene både hos barna selv, i deres miljø og i deres kultur.

Studentene fra det første kullet er nå ferdig uteksaminert. Gunnestad fikk møte flere av disse. - Det er veldig fint å se at de er i jobb og at barna får gode lærere.

Med en  ny utdanning følger flere utfordringer. Den mottar ingen økonomisk støtte fra myndighetene, og må klare seg med det studentene betaler i skolepenger og bidrag fra støttepartnere. Man har lite kultur for å kjøpe og lese bøker. I grunnskolen er det store klasser, ofte 50-70 elever i klassen. Det blir mye å høre og kopiere det læreren skriver på tavla. 

DMMHs solidaritetsfond er med og støtter førskolelærerutdanningen. - Jeg vil si et hjertelig takk til alle som er med og støtter solidaritetsfondet, og som gjør det mulig for barn å få gode lærere som vet litt om barn, om utvikling, og barns behov og interesser. Og som gjør det mulig for kvinner (og noen få menn) å få utdanning som gir dem meningsfullt og viktig arbeid. At de får utdanning som barnehagelærere gjør at de får økt anseelse for sitt arbeid, får bedre betalt og gjør en mye bedre jobb! Vårt arbeid bærer frukt – DMMHs innsats betyr mye i Mosambik, avslutter Gunnestad.

Les mer om Net Afrika, som arbeider for å bygge opp gode barnehagelærerutdanninger i Afrika.