Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Bli med på undersøkelse

Hvordan står det til med det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen din?

Kari Mæland Strømsøe er høgskolelektor, barnehagelærer og spesialpedagog med mange års erfaring fra PP-tjenesten. Nå skriver hun doktorgrad om det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen.

I forrige uke sendte hun ut en landsomfattende spørreundersøkelse til styrere i barnehagen. Hun håper på at mange tar seg tid til å svare. Svarene danner grunnlaget for del to i doktorgradsarbeidet hennes, der spesialpedagoger som jobber i barnehage skal intervjues om hvilke utfordringer og muligheter rammebetingelsene gir.

- Engasjementet mitt for temaet kommer av erfaringer fra arbeidet mitt både her på høgskolen, i PPT og fra barnehagen. Det har gitt meg et innblikk i ulike sider ved det spesialpedagogiske feltet i barnehagen, men også et ønske om å fordype meg mer. Vi trenger å belyse bredden for å kunne få en forståelse av hvordan nasjonale endringer påvirker tilbudet til barna med behov for spesialpedagogisk hjelp, forteller Strømsøe.

Lite kunnskap om ståa rundt omkring i landet

- Vi hører det er stor variasjon i hvordan dette arbeidet blir organisert rundt om i landet. Det er også stor forskjell på hvor mye spesialpedagogisk kompetanse de ansatte har, forteller hun.

Mye av dette ble belyst i Stortingsmelding 6 (2019-2020) og rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge" ( Nordahl m.fl. 2018), som satte et kritisk blikk på kvaliteten og organiseringen av tilbudet som blir gitt barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

- Dette førte til at det de siste årene er satt i gang store endringer av både organiseringen av og ressursene knyttet til gjennomføringen av spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. Samtidig er det veldig lite kunnskap om hvordan feltet ser ut rundt omkring i landet, annet enn det vi har fått gjennom enkeltbeskrivelser som viser at variasjonen er stor.

Stipendiat Kari Mæland Strømsøe fra DMMH forsker på hvordan det spesialpedagogiske arbeidet er orgnaisert rundt om kring i landet.
Stipendiat Kari Mæland Strømsøe fra DMMH forsker på hvordan det spesialpedagogiske arbeidet er organisert rundt omkring i landet.

3 spørsmål:

Strømsøe ønsker blant annet å kartlegge:
•    Hvem det er som arbeider med spesialpedagogiske oppgaver i barnehagene (hvilken kompetanse har de)
•    Hvordan de spesialpedagogiske stillingene er organisert
•    Styrernes erfaringer med, og opplevelsen av kvaliteten på det tilbudet de har mulighet til å gi innenfor sine rammer


Publisert: 03.06.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter