Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Dere representerer en ny bølge av kunnskap og innovasjon i barnehagesektoren

Fredag arrangerte høgskolen fest for de som har avlagt mastergraden ved DMMH i år.
Masterseremonien åpnet med forrykende spill av Ila strykeband.
Masterseremonien åpnet med forrykende spill av Ila strykeband.

- Dere representerer en ny bølge av kunnskap og innovasjon i barnehagesektoren, en sektor som nå, mer enn noen gang, er i fokus for viktige endringer og utviklinger. Prorektor for utdanning ved DMMH, Kris Kalkman, er ikke i tvil om at barnehagesektoren har god bruk for barnehagelærere med mastergrad.

- Deres rolle som fremtidige barnehagelektorer er ikke bare viktig, men helt essensiell for å møte de komplekse utfordringene og mulighetene i et stadig mer mangfoldig samfunn, sa  han til de fremmøtte.

- Som barnehagelærere med mastergrad besitter dere en inngående kunnskap innen barnehagerelevante problemstillinger. Evnen deres til å forstå, tolke og anvende forskningsresultater i yrkesutøvelsen vil være en ubestridelig styrke. I møte med familier og barnegruppe nytenkning og innovativt pedagogisk arbeid. Dette er ferdigheter som er nødvendige for å navigere og berike det pedagogiske landskapet i en mangfoldig kontekst.

Det var mange som ville markere at de hadde tatt master i barnehagekunnskap, barnehageledelse, barnekultur- og kunstpedagogikk og spesialpedagogikk.
Det var mange som ville markere at de hadde tatt master i barnehagekunnskap, barnehageledelse, barnekultur- og kunstpedagogikk og spesialpedagogikk.

Viktigere enn noen gang

Maren Flack Bergby holdt tale på vegne av studentene. Etter at hun avsluttet sin master i barnehagekunnskap ble hun ansatt som høgskolelektor på DMMH nå i høst. Bergby anekjenner den store arbeidsinnsatsen som ligger bak en mastergrad.

- Etter å ha snakket med mange av dere tror jeg jeg kan si at det handler om et personlig ønske om å utvikles som fagperson, få en bredere og dypere forståelse for forhold som virker inn på tilbudet vi gir til barn i barnehagen,  å øve opp evnen til kritisk refleksjon og bidra til økt barnehagekvalitet – til det beste for alle barn!

Og vi er viktigere enn noen gang! Det meldes om barnehagelærerflukt fra yrket vårt, søkertallene til utdanningen går ned og bemanningssituasjonen i barnehagen vekker bekymring. Mer enn noen gang trengs det barnehagelærere med mastergrad som kan bidra til å styrke profesjonsfellesskapet, løfte frem viktige faglige refleksjoner og bidra til godt og systematisk pedagogisk arbeid. Barna i landets barnehager trenger oss til å synliggjøre viktigheten av den jobben som gjøres i barnehagene og til å rette kritiske blikk mot forhold som har innvirkning på deres barndom.
De tidligere masterstudentene var pyntet til seremonien i Glassgården.
De tidligere masterstudentene var pyntet til seremonien i Glassgården.

Førsteamanuensis Karianne Franck holdt tale til studentene på vegne av lærerne.

- Dere bringer med dere ny innsikt, kunnskap og kompetanse inn i barnehagen. Nå skal dere få la kunnskapen synke inn, men dere fremstår nå i en ny rolle. Som fagpersoner utdannet på DMMH følger det  et ansvar for å bruke kompetansen til barns beste. Dere har en evne til å lytte til barna, og skape engasjement og inspirasjon.

Franck sier at å jobbe til  barns beste kan gjøres på mange ulike måter. Men vi har et felles oppdrag, vi skal vidra til at barn får en god barndom. Forsett å stille spørsmål, utforsk de gode idèene og oppsøk ny kunnskap, oppfordrer hun.
Etter seremonien var masterstudentene med gjester invitert på lunsj i kantina på DMMH.
Etter seremonien var masterstudentene med gjester invitert på lunsj i kantina på DMMH.
Publisert: 13.12.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter