Gå til innholdet

DMMH representert i internasjonalt prosjekt

Førstelektor Bodil Mørland ved DMMH har blitt en av Norges representanter i det europeiske prosjektet "Inclusive Early Childhood Education (IECE)". 
utvalgbodil

European Agency for Special Needs and Inclusive Education er ansvarlig for prosjektet, som tar sikte på å identifisere, analysere og fremme kunnskap om hva som utgjør god kvalitet innen tidlig omsorg for barn fra alderen tre år og opp til skolestart.

Prosjektets fokusområde er barn med nedsatt funksjonsevne og inkludering i barnehagen.

Mørland er en av to nasjonale eksperter som deltar i utvalget, på forespørsel fra KD og Utdanningsdirektoratet. Oppgaven til de nasjonale ekspertene er å samle gode forskningsresultater og gode eksempler på praksisfortellinger, som meldes inn til prosjektledelsen. Noen av disse vil bli valgt ut til å få besøk av representanter fra det europeiske organet. 

Bodil Mørland har blitt bedt om å samarbeide med Utdanningsdirektoratets forskningsavdeling i å samle forskningsrapporter fra Norge, som skal publiseres av departementet.

- Dette er ment å komme både praksisfeltet, forskere og studentene til gode, sier Mørland, som blant annet underviser i spesialpedagogikk på DMMH. - Gjennom prosjektet vil vi få innsikt i nasjonal og internasjonal forskning omkring inkludering.

Hele Europa deltar i prosjektet, som har hovedsete i Brüssel. Prosjektet varer fra 2015 - 2017.

Mer informasjon om European Agency for Special Needs and Inclusive Education 
Oppdatert