Gå til innholdet

Doktorgradsdisputas for Hilde Amundsen

Arr. dato: 25.05.2018
RSS
Høgskolelektor ved DMMH, Hilde Amundsen, disputerer med avhandlingen: "Barns undring gjennom fortolkning og levd kropp. Hermeneutiske og fenomenologiske hendelser i barnehagen."
hma

Tid:
Fredag 25. mai kl. 12.15.
Sted: Auditorium D1. Dragvoll.
  
Prøveforelesningen har tittel: "Hvordan kan Gadamers lekbegrep forbindes med Merleau-Pontys kroppsbegrep?" 
Tid: Fredag 25. mai 2018 kl. 10.15
Sted:  Auditorium D1,  Dragvoll

Amundsen tar doktorgraden ved Institutt for livslang læring ved NTNU.
Oppdatert