Facebook
Gå til innholdet
Lukk

En strålende dag

Fredag 16. juni, i DMMH-parken, ble over 270 nyutdannede barnehagelærere feiret i strålende vær. I skyggen av de flotte trærne i alleen vår samlet vi studentene med følge, til sammen over 400 personer for å markere begivenheten. Det myldret av bunads- og festkledde studenter og gjester.
Arrangementet startet med fellessang før rektor Else Berit Skagen holdt tale for studentene, der hun først mintes hvordan situasjonen var da disse studentene startet på barnehagelærerutdanningen for 3 år siden. Da var det strenge koronarestriksjoner og undervisning delvis på Zoom. Videre snakket Skagen om ansvaret det innebærer å være barnehagelærerstudent, og at man som barnehagelærer kan bety en forskjell både for barnegrupper og for det enkelte barnet. «DMMH er stolte av dere, og husk å være stolte av hverandre og dere selv» avsluttet hun.

parken else-berit

En av studentene fra barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk, Nicolai Kjellevik, fremførte en nydelig versjon av “Troubles will be gone”, med vakker sang og gitarakkompagnement.

Representanter fra Studentparlamentet, Edel Løvås og Lizbeth Ohrstrand, mintes også den tøffe starten, med undervisning på Zoom og ukulelevideoer på nett. Heldigvis fikk disse studentene et «normalt» siste år. De trakk fram det unike med å studere ved verdens eneste barnehagelærerhøgskole og nevnte spesielt fordelene ved å kunne gå og snakke med de som har forfattet pensumbøkene.
gitarist tale_studenter

Alle avgangsstudentene ble ropt opp med navn og kunne sammen med klassen sin komme fram og motta en rose, samt et lite minne fra tida som student ved DMMH. Klassene plasserte seg i trappene opp til balkongen der de ble behørig fotografert og gratulert.

Et kor av studenter fra musikk, drama, kunst og håndverk, fremførte Idas sommervise med tekst av Astrid Lindgren, under stødig ledelse av Morten Sæther som akkompagnerte på piano.
klasse02 klasse05

Fast innslag på alle eksamensfester er utdeling av Dronning Mauds stipend, der et eller to stipend på kl. 10.000,- hvert år deles ut. Det ene stipendet tildeles avgangsstudenten med det beste vitnemålet. Det andre stipendet tildeles ut fra en eller flere av følgende 3 kriteriene: 1)    Studenten har et utmerket og over gjennomsnittet karakternivå. Studenten har gjort en flott faglig innsats ut over gjennomsnittet 2) Studenten har gjort en utmerket og ut over gjennomsnittet innsats for det sosiale miljø og for læringsmiljøet i klassen/kullet. 3) Studenten har gjort en utmerket og over gjennomsnittet innsats i demokratiske styringsorganer

Den første mottakeren av denne prisen er i den første kategorien og heter Oda Lodgaar som har oppnådd høyest karaktersnitt på vitnemålet dette året. I tillegg til å være faglig sterk, beskrives hun en varm, raus og empatisk person med stor omsorg for andre i rundt seg. Og hun har vært til stor støtte for sine medstudenter. Hun har også en god praktisk forståelse og ferdigheter, det vil si at hun i stor grad evner å se praktiske løsninger i sammenheng med det faglige, en kvalitet som henger høyt i jobben som barnehagelærer. Hun kan oppleves som stille og tilbaketrukket, men når hun først tar ordet er det veloverveide tanker og meninger med høy refleksjon som meddeles. Selvkritisk kan hun også være, mest fordi hun vil det beste med alt.

Den andre studenten som mottok Dronning Mauds stipend 2023 var det Jannita Halsen. Lærerteamet som nominerte henne skrev følgende: Dette er en student som har utpekt seg til å være særlig motivert, positiv, bidragsytende, faglig dyktig og initiativtakende.  Hun er samtidig ydmyk og empatisk, og bidrar med sin fine personlighet til å lage et godt læringsmiljø for både medstudenter og lærere. Vi lærere opplever at hver arbeidsgruppe som har henne som medlem, både studiegrupper og eksamensgrupper, tjener et stort faglig utbytte av hennes faglige kompetanse og inkluderende holdning. Det er en fryd for oss lærere å alltid kunne forvente gode faglige innspill fra henne i felles undervisning, særlig under plenumsdiskusjoner og fellesøvinger. Foruten dette påtar hun seg hyppig oppgaver for felleskapet, som for eksempel verv som referansestudent, tillitsrepresentant for klassen og studentassistent. Hun har også vært fast medlem av programråd for deltid og hun har deltatt som studentrepresentant i ett av høyskolens utviklingsprosjekter på studiesiden, kalt Arbeidskravprosjektet. Hun har også bidratt i et PhD prosjekt knyttet til fagdag i musikk. Det sies at hun også i disse oppgavene har bidratt med positivtitet og engasjement, og at de opplever at hun er meget opptatt av barnehageprofesjonen.

Vi gratulerer Oda og Jannita så mye med utmerkelsen og med vel gjennomført bachelor barnehagelærerutdanning! Lykke til videre!


oda jannita

Tradisjon tro ble eksamensfesten avsluttet med fellessang av Fedrelandssalmen. Siden årets arrangement foregikk i parken ble vi ikke akkompagnert av det store pipeorgelet i Glassgården, men av Grete Storbæk Eriksen på piano.

klasse01 klasse04
klasse03 klasse06

Publisert: 16.06.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter